Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 21

03:59 PM 25/05/2015 |   Lượt xem: 2098 |   In bài viết | 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Đỗ Văn Chiến, Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng, Hoàng Xuân Lương, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Trung tâm Thông tin.

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 21 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 22 của tháng 5; ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan kết luận như sau:

Đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 21 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 22 của tháng 5 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Văn phòng Ủy ban bổ sung ý kiến góp ý của Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị để hoàn thiện Báo cáo.

Giao Văn phòng 135: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban, các Vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ nội dung buổi làm việc và trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" cho Đại sứ Ai Len tại Việt Nam, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban (tổ chức vào thứ năm, ngày 28/5/2015). Văn phòng 135 khẩn trương đôn đốc các Bộ, ngành cho ý kiến về phương án phân bổ vốn viện trợ của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2014.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính: Rà soát nguồn kinh phí đầu tư xây dựng Trụ sở cơ quan UBDT năm 2014, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban; Phối hợp với Vụ chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát việc đưa kế hoạch kinh phí trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Ủy ban Dân tộc vào ké hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung.

Giao Văn phòng Ủy ban chuẩn bị nội dung báo cáo và tổ chức Họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5 theo đúng quy chế hiện hành.