Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 49

04:21 PM 14/12/2014 |   Lượt xem: 1913 |   In bài viết | 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Dân tộc Thiểu số; Vụ Pháp chế, Vụ Tổng hợp; Vụ Chính sách Dân tộc; Văn phòng ĐPCT 135; Văn phòng Ủy ban; Trung tâm Thông tin.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ công tác dân tộc tuần thứ 49; nghe ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban về tình hình thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc còn tồn tại và ý kiến của Lãnh đạo các Vụ, đơn vị dự họp giao ban, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử đã đưa ra kết luận:

Về báo các công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 49: Lãnh đạo Ủy ban cơ bản nhất trí với báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 49 (từ ngày 01/12/2014 đến ngày 05/12/2014), do Văn phòng Ủy ban tổng hợp ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, đơn vị dự họp. Giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu ý kiến và hoàn thiện báo cáo.

Trong tháng 12 tập trung chỉ đạo hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm:

Về chuẩn bị công tác tổng kết ngành năm 2014: Yêu cầu các Vụ, đơn vị thực hiện tổng kết công tác năm 2014 và giao nhiệm vụ năm 2015 của Vụ, đơn vị mình xong trước ngày 25/12/2014. Giao Vụ Tổng hợp phối hợp với Văn phòng Ủy ban xây dựng báo cáo tổng kết ngành năm 2014 và nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2015. Dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết ngành năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Văn phòng Ủy ban dự thảo văn bản báo cáo xin phép Thủ tướng Chính phủ cho tổ chức Hội nghị tổng kết tập trung; kết hợp chuẩn bị các điều kiện để khai trương Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch của Lãnh đạo Ủy ban đi thăm và chúc Tết đồng bào tại các địa phương (thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết dự kiện trước ngày 20/01/2015).

Về dự án xây dựng trụ sở làm việc của Ủy ban: Giao Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng Trụ sở làm việc của Ủy ban và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình theo quy định của Nhà nước. Yêu cầu khẩn trương nghiệm thu gói thầu xây dựng công trình Trụ sở Ủy ban từ cos 00 trở xuống; làm rõ hiện trạng một số vết nứt, có biên bản giám định của cơ quan có thầm quyền; báo cáo kết quả chấm thầu, chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình Trụ sở Ủy ban từ cos 00 trở lên, có kết luận bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban, đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2014.

Về Đề án thành lập Học viện Dân tộc: Giao Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì, khẩn trương làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, bám sát các cơ quan chức năng đôn đốc hoàn thành thẩm định Đề án thành lập Học viên Dân tộc để trình Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu xúc tiến ngay việc khảo sát địa điểm làm mặt bằng, chuẩn bị công tác xây dựng Học viện; dự kiến xây dựng khung cán bộ giảng dạy các chuyên ngành, đề xuất Lãnh đạo Ủy ban quyết định theo thẩm quyền.

Về phần công trực Lãnh đạo Ủy ban: Từ nay đến kết thúc nhiệm kỳ thời gian không còn nhiều, để nâng cao trách nhiệm tập thể và mỗi cá nhân Lãnh đạo Ủy ban, Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định phân công trực Lãnh đạo Ủy ban theo luân phiên, mỗi đồng chí trực một tháng. Nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và kết luận công việc trong tuần, tháng; dự các cuộc họp của các Bộ, ngành liên quan; dự kiến các công việc; chỉ đạo các Vụ, đơn vị và khối mình phụ trách; chịu trách nhiệm ký các văn bản của Ủy ban; những việc quá thẩm quyền giải quyết báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm họp tập thể Lãnh đạo Ủy ban. Giao Vụ Tổ chức Cán bộ dự thảo quyết định phân công trực Lãnh đạo Ủy ban trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành.

Về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước năm 2015: Tập thể Lãnh đạo Ủy ban đã nghe Tờ trình của Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Ủy ban và thống nhất đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành công tác dân tộc; thời gian tổ chức dự kiến trong Quý II năm 2015. Giao Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng chỉ đạo cụ thể việc xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị; cơ cấu thành phần Hội nghị; xây dựng báo cáo chính trị; hướng dẫn các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban, các địa phương và các Bộ, ngành liên quan bình xét khen thưởng.

Ban biên tập