Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 52

04:20 PM 05/01/2015 |   Lượt xem: 1661 |   In bài viết | 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Hoàng Xuân Lương, Sơn Phước Hoan và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị Ủy ban.

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tuần thứ 52, cùng các ý kiến phát biểu, trao đổi của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và các Vụ, đơn vị dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã kết luận:

Đồng ý với báo cáo công tác chỉ đạo điều hành từ ngày 22 - 26/12/2014 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Yêu cầu Văn phòng Ủy ban tiếp tục cập nhật, bổ sung báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị được giao trong tuần theo kết luận của Lãnh đạo Ủy ban đối với từng lĩnh vực.

Giao Văn phòng rà soát kỹ các đề án, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBDT trong năm 2014, kết quả thực hiện từng nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị gửi Lãnh đạo Ủy ban và các đơn vị làm cơ sở chấm điểm thi đua năm 2014. Yêu cầu các Vụ, đơn vị có liên quan gửi ý kiến đánh giá về kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2014 của các địa phương gửi cho Hội đồng Thi đua khen thưởng của Ủy ban.

Vụ Kế hoạch - Tài chính hoàn thiện, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt Kế hoạch công tác và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 để các Vụ, đơn vị có căn cứ triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2015. Tiếp tục rà soát nhiệm vụ và tiến độ giải ngân kinh phí 2014, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật ngân sách; hướng dẫn các Vụ, đơn vị hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh, quyết toán theo quy định. Vụ Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối, thường xuyên liên hệ với các Bộ, ngành, địa phương cập nhật thông tin, số liệu về vốn, nguồn vốn bố trí cho các địa phương để thực hiện từng chính sách, đề án..., kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban và các Vụ, đơn vị liên quan.

Về nhiệm vụ cải cách hành chính: Trong năm qua, các Vụ, đơn vị đã có nhiều giải pháp, tích cực triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, tuy nhiên, so với các Bộ, ngành và một số địa phương, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của Ủy ban vẫn còn nhiều hạn chế. Thời gian tới, yêu cầu Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng Ủy ban rà soát, phân loại các hòm thư cá nhân, tài khoản điều hành tác nghiệp của từng công chức, viên chức trong Ủy ban, hàng tuần tổng hợp kết quả sử dụng hòm thư điện tử và tài khoản điều hành tác nghiệp trong giải quyết công việc của các Vụ, đơn vị báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

Về công trình xây dựng trụ sở cơ quan tại 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Lãnh đạo Ủy ban yêu cầu Trưởng Ban Quản lý Các dự án đầu tư xây dựng thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính làm việc với các Bộ liên quan đề nghị cho phép gia hạn thời gian thực hiện nguồn vốn năm 2014 đến hết 31/3/2014; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo giải ngân hết số vốn đã cấp năm 2014.

Giao Vụ Tổng hợp đôn đốc cơ quan chủ trì và các chủ nhiệm đề tài, dự án hoàn thiện các sản phẩm và tổ chức nghiệm thu chính thức các đề tài, dự án xong trước ngày 15/01/2015.

Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2015, yêu cầu các Vụ, đơn vị xây dựng ngay kế hoạch công tác chi tiết cho cả năm, từng quý, tháng và kế hoạch đi công tác địa phương gửi Văn phòng Ủy ban tổng hợp, đề xuất phương án lồng ghép các đoàn công tác, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

Ban biên tập