Ủy ban Dân tộc đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Chương trình MTQG

03:16 PM 31/10/2023 |   Lượt xem: 5131 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh giải trình, làm rõ một số nội dung Đại biểu Quốc hội nêu trong phiên thảo luận

Phát biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh bày tỏ đồng tình, thống nhất cao với Báo cáo của Đoàn giám sát; đồng thời cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã nêu trong phiên họp.

Giải trình các vấn đề liên quan đến mô hình chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết, hiện nay chưa thống nhất mô hình ở cấp địa phương. Đây là vấn đề thực tiễn đang đặt ra, mỗi địa phương có tổ chức mô hình khác nhau, tùy theo mục tiêu, đặc điểm của từng địa phương.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, do áp lực không làm phát sinh thêm cơ quan, bộ máy, các địa phương thường sử dụng Sở Kế hoạch Đầu tư làm cơ quan chủ trì cho cả 3 Chương trình MTQG, cũng như 3 đơn vị như phân công ở Trung ương. Riêng chương trình nông thôn mới thì có thêm văn phòng điều phối chương trình đã được thành lập từ giai đoạn trước, tiếp tục hoạt động trong giai đoạn này. Đó là những mô hình bước đầu, chưa bảo đảm tính thống nhất, nhưng đã đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình ở các địa phương trong thời gian qua.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, thời gian tới, UBDT sẽ phối hợp với các bộ ngành, tham mưu với Chính phủ nghiên cứu, thiết kế mô hình thống nhất từ Trung ương đến địa phương bảo đảm hiệu quả hơn.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận

Đối với các khó khăn về hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG DTTS), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, UBDT đang là cơ quan chủ trì, đây là chương trình rất lớn, lần đầu tiên được tích hợp từ các chính sách, văn bản có liên quan chính sách dân tộc ở các giai đoạn trước đây còn hiệu lực đến năm 2020 cùng một số chính sách mới.

Vì vậy, hệ thống chính sách liên quan rất nhiều đến hệ thống văn bản pháp luật và các chủ trương chính sách giai đoạn trước còn hiệu lực với các quy trình, thủ tục các văn bản đang được hướng dẫn, được tích hợp trong giai đoạn này. Chính vì vậy, phải tích hợp rất nhiều văn bản để thực hiện.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, Chương trình MTQG DTTS bao trùm 10 dự án ở nhiều lĩnh vực khác nhau, liên quan đến nhiều bộ ngành, địa phương, địa bàn rất rộng, nên hệ thống văn bản ban hành cần rất chi tiết, cụ thể. Tuy nhiên có những nội dung chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định những điều đó.

Chính vì vậy, trong quá trình ban hành, khối lượng văn bản lớn, có sự trùng lặp, vướng mắc giữa các văn bản pháp luật hiện đang có hiệu lực cùng với văn bản của các bộ ngành khác. Hiện nay, UBDT cũng đã phối hợp với các bộ, ngành, tham mưu Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ vấn đề này.

Về tốc độ giải ngân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, có nhiều lý do chủ quan, khách quan dẫn đến giải ngân chậm, trong đó vấn đề lớn nhất hiện nay là giải ngân vốn sự nghiệp, còn vốn đầu tư công không khó khăn trong giải ngân. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, UBDT đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội việc phân quyền nhiều hơn nữa cho địa phương trong giải ngân vốn sự nghiệp.

(baodantoc.vn)