Cấp 19 báo, tạp chí miễn phí cho vùng dân tộc thiểu số

09:51 AM 18/01/2019 |   Lượt xem: 9662 |   In bài viết | 

Cấp 19 báo, tạp chí miễn phí cho vùng dân tộc thiểu số (Ảnh minh họa)

Theo đó, trong giai đoạn 2019-2021, cấp 01 báo, 01 tạp chí và 17 chuyên đề về dân tộc và miền núi của các Báo cho vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi. Cụ thể:

- Cấp Báo Dân tộc và Phát triển cho UBND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III và chùa Khmer mỗi đơn vì 01 tờ/kỳ.

- Cấp Tạp chí Dân tộc cho UBND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ;

- Cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chuyên trang “Dân tộc thiểu số và miền núi” trên Báo Nhân dân mỗi người 01 tờ/kỳ;

- Cấp cho HĐND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại biểu nhân dân mỗi đơn vị 01 tờ/ kỳ…

Quyết định xem tại đây: Quyết định 45/QĐ-TTg

(luatvietnam.vn)