Hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc

03:43 PM 02/10/2018 |   Lượt xem: 3578 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe ông Lê Minh Mạnh - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an giới thiệu, trình bày về Luật An ninh mạng gồm 07 chương và 43 điều: Những quy định chung; Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm về an ninh mạng; Hoạt động bảo vệ an ninh mạng; Bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Điều khoản thi hành. Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Báo cáo viên nhấn mạnh: Luật quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời cũng nêu lên những chính sách của Nhà nước về an ninh mạng như: Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại; Ưu tiên nguồn lực xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng; đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ để bảo vệ an ninh mạng; Khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng; phối hợp với cơ quan chức năng trong bảo vệ an ninh mạng...

Tại Hội nghị các đại biểu được bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp trình bày các nội dung về Luật Tiếp cận thông tin gồm 05 chương và 37 điều: Những quy định chung; Công khai thông tin; Cung cấp thông tin theo yêu cầu; Trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; Điều khoản thi hành. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, ông Lý Anh Tuấn đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Dân tộc tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các nội dung quan trọng trong Luật an ninh mạng và Luật tiếp cận thông tin, qua đó nâng cao nhận thức, áp dụng vào hoạt động chuyên môn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đồng bào DTTS và miền núi.

 

Hải Anh