LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 18/12/2017 đến 22/12/2017)

03:37 PM 18/12/2017 |   Lượt xem: 2099 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(18/12)

Thứ 3
(19/12)

Thứ 4
(20/12)

Thứ 5
(21/12)

Thứ 6
(22/12)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ (đang chờ cập nhật)

VỤ PHÁP CHẾ (đang chờ cập nhật)

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Học lớp Cao cấp lý luận chính trị

Học lớp Cao cấp lý luận chính trị

Học lớp Cao cấp lý luận chính trị

Học lớp Cao cấp lý luận chính trị

Học lớp Cao cấp lý luận chính trị

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Hỗ trợ lễ tuyên dương

Hỗ trợ lễ tuyên dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Tuyên truyền Nhân quyền tại Đà Lạt

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

THANH TRA (đang chờ cập nhật)

VĂN PHÒNG (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Sáng: Phục vụ đoàn đại biểu tham dự Lễ tuyên dương

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Tham dự Lễ tuyên dương

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

8h00: Họp LĐUB

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Sáng: Tham dự toạ đàm “CSDT- thành tựu đạt được và những vấn đề đặt ra” của UBDT

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Tham dự Lễ tuyên dương

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Chỉ đạo thực hiện Đề án đơn giản hoá chế độ báo cáo

Chiều: Đi công tác Thái Nguyên

Chỉ đạo tập huấn Chương trình nước sạch và VSNT tại tỉnh Thái Nguyên

Chỉ đạo tập huấn Chương trình nước sạch và VSNT tại tỉnh Thái Nguyên

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

Sáng: Phục vụ đoàn đại biểu tham dự Lễ tuyên dương

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Tham dự Lễ tuyên dương

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo thực hiện Đề tài cấp Bộ năm 2017 Chỉ đạo thực hiện các đề tài thuộc chương trình quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, CTDT/16-20

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Sáng: Phục vụ đoàn đại biểu tham dự Lễ tuyên dương

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Tham dự Lễ tuyên dương

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp LĐ Vụ

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Tham gia các hoạt động phục vụ Lễ tuyên dương

Tham gia các hoạt động phục vụ Lễ tuyên dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Tham gia tổ chức tọa đàm “Chính sách dân tộc - Thành tựu và những vấn đề đặt ra

Tham gia các hoạt động phục vụ  lễ tuyên dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Tham gia các hoạt động phục vụ Lễ tuyên dương

Tham gia các hoạt động phục vụ Lễ tuyên dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Tham gia các hoạt động phục vụ  lễ tuyên dương

Tham gia các hoạt động phục vụ  lễ tuyên dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN (đang chờ cập nhật)

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I (đang chờ cập nhật)

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Tham gia Đoàn HĐDT của Quốc Hội đi khảo sát tại tỉnh Lâm Đồng

Tiếp tục đi công tác tỉnh Lâm Đồng

Tiếp tục đi công tác tỉnh Lâm Đồng

Tiếp tục đi công tác tỉnh Lâm Đồng

Tiếp tục đi công tác tỉnh Lâm Đồng

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Tham dự lễ tuyên dương NCUT, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017

Tham dự Lễ tuyên dương tại Hà Nội

Tiếp tục đi công tác TP Hà Nội

Tiếp tục đi công tác TP Hà Nội

Dự Hội thảo “Xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp’’ tại Hà Nội

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An
Tham gia cùng Đoàn HĐDT của Quốc Hội đi khảo sát tại các tỉnh Kon Tum và Đắk Lắk Tiếp tục đi công tác tỉnh Kon Tum và Đắk Lắk Tiếp tục đi công tác tỉnh Kon Tum và Đắk Lắk Tiếp tục đi công tác tỉnh Kon Tum và Đắk Lắk Tiếp tục đi công tác tỉnh Kon Tum và Đắk Lắk

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Dự Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017, tại Hà Nội

Dự Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017, tại Hà Nội

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chủ trì lễ kết nạp Đảng viên

Dự Lễ khánh thành chánh điện chùa Mini Satha Ramđônl T’Ru  tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Giải quyết công việc

Trưởng đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện CT135 và CSDT tại 02 tỉnh Kiên Giang, An Giang

Trưởng đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện CT135 và CSDT tại 02 tỉnh Kiên Giang, An Giang

Trưởng đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện CT135 và CSDT tại 02 tỉnh Kiên Giang, An Giang

Trưởng đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện CT135 và CSDT tại 02 tỉnh Kiên Giang, An Giang

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ
Chỉ đạo báo cáo thành tích đề nghị tặng bằng khen Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT năm 2017 Chỉ đạo báo cáo công tác thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017 Chỉ đạo phối hợp hoàn thiện thủ tục sửa chữa mặt tiền trụ sở làm việc của Vụ Chỉ đạo báo cáo Tuần 51 Dự Lễ kết nạp đảng viên

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Tham dự Lễ tuyên dương nhân sỹ trí thức 2017

Tham dự Lễ tuyên dương nhân sỹ trí thức 2017

Tham dự Lễ công bố thỏa thuận tài trợ giữa UBDT và Đại sứ Ailen

Tham dự Hội thảo tại Nghệ An

Tham dự Hội thảo tại Nghệ An

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Tham dự Lễ tuyên dương nhân sỹ trí thức 2017

Tham dự Lễ tuyên dương nhân sỹ trí thức 2017

Tham dự Lễ công bố thỏa thuận tài trợ giữa UBDT và Đại sứ Ailen

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Tham dự Lễ tuyên dương nhân sỹ trí thức 2017 Tham dự Lễ tuyên dương nhân sỹ trí thức 2017 Tham dự Lễ công bố thỏa thuận tài trợ giữa UBDT và Đại sứ Ailen Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Tham dự Lễ tuyên dương nhân sỹ trí thức 2017 Tham dự Lễ tuyên dương nhân sỹ trí thức 2017 Tham dự Lễ công bố thỏa thuận tài trợ giữa UBDT và Đại sứ Ailen Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC 

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h00: Đưa các đoàn đại biểu Lễ tuyên dương tổng duyệt chương trình truyền hình trực tiếp tại Cung văn hoá hữu nghị Việt - Xô

14h00: Đưa các đoàn đại biểu Lễ tuyên dương gặp mặt Lãnh đạo Quốc hội tại Toà nhà Quốc hội

8h00: Tham dự Lễ tuyên dương tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt - Xô

14h00: Báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng về hoàn thiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức" theo Quyết định số 402/QĐ-TTg tại Phòng họp tầng 2 nhà A

 

8h30: Họp Ban tổ chức Hội thảo "Xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Chủ trì họp cơ quan xét nâng lương thường xuyên quý IV năm 2017 tại Hội trường nhà C

14h30: Họp thông qua dự thảo Quy chế làm việc của HVDT; dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động của HVDT áp dụng từ ngày 01/01/2018 tại Phòng họp tầng 3 nhà A

16h00: Họp liên tịch về công tác cán bộ và thông qua dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Học viện áp dụng từ ngày 01/01/2018 tại Phòng họp tầng 3 nhà A

8h00: Tham dự cuộc họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng sau Lễ Tuyên dương

14h00: Tham dự cuộc họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về dự kiến giao kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng

8h00: Tham dự Hội thảo “Xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” tại 80 Phan Đình Phùng

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

8h00: Tham gia tổ chức Hội thảo "Chính sách dân tộc: Thành tựu và những vấn đề đặt ra" tại Khách sạn La Thành

14h00: Chủ trì họp Tiểu ban Nội dung của Hội thảo "Xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" tại Phòng họp tầng 2 nhà A

15h30: Chủ trì họp Tạp chí Nghiên cứu dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h00: Tham dự Lễ tuyên dương tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt - Xô

15h00: Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo "Xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" tại 80 Phan Đình Phùng

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Dự họp cơ quan xét nâng lương thường xuyên quý IV năm 2017 tại Hội trường nhà C

14h30: Họp thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Học viện Dân tộc; dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động của HVDT áp dụng từ ngày 01/01/2018 tại Phòng họp tầng 3 nhà A

16h00: Họp liên tịch về công tác cán bộ và thông qua dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Học viện áp dụng từ ngày 01/01/2018 tại Phòng họp tầng 3 nhà A

Giải quyết công việc

8h00: Tham dự Hội thảo “Xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” tại 80 Phan Đình Phùng

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 52 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h00: Tham dự Lễ tuyên dương tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt - Xô

14h00: Báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng về hoàn thiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức" theo Quyết định số 402/QĐ-TTg tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Sáng: giải quyết công việc

14h00: Dự họp cơ quan xét nâng lương thường xuyên quý IV năm 2017 tại Hội trường nhà C

14h30: Họp thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Học viện Dân tộc; dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc áp dụng từ ngày 01/01/2018 tại Phòng họp tầng 3 nhà A

16h00: Họp liên tịch về công tác cán bộ và thông qua dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Học viện áp dụng từ ngày 01/01/2018 tại Phòng họp tầng 3 nhà A

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Tổng duyệt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ tổ chức Hội thảo "Xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" tại 80 Phan Đình Phùng

8h00: Tham dự Hội thảo “Xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” tại 80 Phan Đình Phùng

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

8h00: Đưa các đoàn đại biểu Lễ tuyên dương tổng duyệt chương trình truyền hình trực tiếp tại Cung văn hoá hữu nghị Việt - Xô 

14h00: Đưa các đoàn đại biểu Lễ tuyên dương gặp mặt Lãnh đạo Quốc hội tại Toà nhà Quốc hội

8h00: Tham dự Lễ tuyên dương tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt - Xô

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h30: Họp thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Học viện Dân tộc; dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động của HVDT áp dụng từ ngày 01/01/2018 tại Phòng họp tầng 3 nhà A

16h00: Họp liên tịch về công tác cán bộ và thông qua dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Học viện áp dụng từ ngày 01/01/2018 tại Phòng họp tầng 3 nhà A

9h00: Chủ trì Hội thảo kỹ thuật tham vấn thiết kế nghiên cứu “Phân tích thực trạng phát triển KTXH hội đối với một số nhóm DTTS ở Việt Nam” do WB tài trợ tại Khách sạn Khăn quàng đỏ

14h00: Tiếp đón đại biểu dự Hội thảo "Xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" tại Nhà khách Dân tộc

8h00: Tham dự Hội thảo “Xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” tại 80 Phan Đình Phùng

Chiều: Giải quyết công việc

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Tham dự Lễ tuyên dương

Tham dự Lễ tuyên dương

8h30: Chủ trì Họp Chi ủy Lãnh đạo TTTT

10h00: Chủ trì Họp giao ban CBCC TTTT

14h30: Họp nhóm triển khai Đề tài cấp Bộ

16h00: Họp nhóm triển khai Đề án trình TTCP

 

8h30: Họp nhóm triển khai Dự án DTCB

10h00: Họp nhóm triển khai Dự án BVMT

Chiều: Đi công tác Nghệ An

Đi công tác Nghệ An

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

8h30: Họp Chi ủy Lãnh đạo TTTT

10h00: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

8h30: Họp Chi ủy Lãnh đạo TTTT

10h00: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng
Giải quyết công việc Giải quyết công việc

8h30: Họp Chi ủy Lãnh đạo TTTT

10h00: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Tham dự Lễ tuyên dương

Tham dự Lễ tuyên dương

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Duyệt Tạp chí số tháng 12 đưa đi in

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Tham dự Lễ tuyên dương

Tham dự Lễ tuyên dương

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Tham gia Lễ tuyên dương

Tham gia Lễ tuyên dương

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Tham gia Lễ tuyên dương

Tham gia Lễ tuyên dương

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Tham gia Lễ tuyên dương

Tham gia Lễ tuyên dương

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

Tham gia công tác đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ Đoàn đại biểu dự Lễ tuyên dương

Tham gia công tác đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ Đoàn đại biểu dự Lễ tuyên dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

Tham gia công tác đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ Đoàn đại biểu dự Lễ tuyên dương

Tham gia công tác đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ Đoàn đại biểu dự Lễ tuyên dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

Tham gia công tác đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ Đoàn đại biểu dự Lễ tuyên dương

Tham gia công tác đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ Đoàn đại biểu dự Lễ tuyên dương

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc