LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 23/4/2018 đến 27/4/2018)

01:47 PM 20/04/2018 |   Lượt xem: 1708 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(23/4)

Thứ 3
(24/4)

Thứ 4
(25/4)

Thứ 5
(26/4)

Thứ 6
(27/4)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương Họp cùng VP ĐP CT 135 thẩm định một số mô hình nông thôn mới thuộc CT 135

Sáng: Họp hội ý tuần do LĐ Ủy ban Chủ trì

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương Họp cùng VP ĐP CT135 thẩm định một số mô hình nông thôn mới thuộc CT 135

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương Họp cùng VP ĐP CT 135 thẩm định một số mô hình nông thôn mới thuộc CT 135

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn
Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT Nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Họp nhóm hệ thống hóa văn bản QPPL 2014-2018

Duyệt dự thảo KH, Dự toán Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trình LĐUB

Nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương

Giải quyết công việc

Họp nhóm soạn thảo Thông tư về lĩnh vực công tác pháp chế

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ ngày giỗ tổ Hùng vương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Tháp tùng BT, CN UBDT đi công tác tại Lào

Tháp tùng BT, CN UBDT đi công tác tại Lào

Nghỉ lễ 10/3

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ 10/3

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ 10/3

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

THANH TRA 

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Nghỉ lễ

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

- 9h00: Làm việc  với phòng QTBV
Thành phần:PVP Nhâm, TP,PTP QTBV;
Địa điểm: Nhà B

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 9h00: Làm việc với TP HCTK, VTLT, KSTTHC
Thành phần: TP HCTK, VTLT, KSTTHC;
Địa điểm: Nhà B

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Nghỉ lễ

- 8h30: Dự kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Dân tộc Hà Nội
Địa điểm: HT Thành ủy, 219 Trần Phú, Hà Đông, HN

- 14h00: Đánh giá kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
Thành phần: LĐVP; TP, PTP các phòng, đơn vị thuộc VP; VPĐD TPHCM họp trực tuyến
Địa điểm: Nhà C

- 16h00: Họp chuẩn bị nội dung Hội ý tuần 17 của LĐUB
Thành phần: LĐVP, TP, PTP HCTK; TP VTLT
Địa điểm: Phòng HCTK

- 8h00: Dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- 14h00: Giao ban  Tuần LĐVP
Thành phần: LĐVP; TP HCTK, KTTV, VTLT, PTP Hanh

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

- 9h00: Làm việc  với phòng QTBV
Thành phần:PVP Nhâm, TP,PTP QTBV;
Địa điểm: Nhà B

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nghỉ lễ

  - Sáng: Làm việc tại Cơ quan

- 14h00: Đánh giá kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
Thành phần: LĐVP; TP, PTP các phòng, đơn vị thuộc VP; VPĐD TPHCM họp trực tuyến
Địa điểm: Nhà C

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Tháp tùng BT, CN thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tháp tùng BT, CN thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Nghỉ lễ

- 8h30: Tháp tùng BT, CN dự Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Dân tộc Hà Nội

- 14h00: Đánh giá kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
Thành phần: LĐVP; TP, PTP các phòng, đơn vị thuộc VP; VPĐD TPHCM họp trực tuyến
Địa điểm: Nhà C

- 16h00: Họp chuẩn bị nội dung Hội ý tuần 17 của LĐUB
Thành phần: LĐVP, TP, PTP HCTK; TP VTLT
Địa điểm: Phòng HCTK

- 8h00: Dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- 14h00: Giao ban Tuần LĐVP
Thành phần: LĐVP; TP HCTK, KTTV, VTLT, PTP Hanh

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

Tháp tùng BT, CN thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tháp tùng BT, CN thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Nghỉ lễ

- 14h00: Đánh giá kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
Thành phần: LĐVP; TP, PTP các phòng, đơn vị thuộc VP; VPĐD TPHCM họp trực tuyến;
Địa điểm: Nhà C

- 16h00: Họp chuẩn bị nội dung Hội ý tuần 17 của LĐUB
Thành phần: LĐVP, TP, PTP HCTK; TP VTLT
Địa điểm: Phòng HCTK

- 8h00: Dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- 14h00: Giao ban Tuần LĐVP
Thành phần: LĐVP; TP HCTK, KTTV, VTLT, PTP Hanh

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng vương

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

8h00:Tham dự Họp LĐUB

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Chỉ đạo triển khai xây dựng Thông tư sửa đổi, thay thế, bổ sung TT số 04

Chỉ đạo công tác tổng hợp, báo cáo tình hình thiếu đói giáp hạt

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng vương

Chỉ đạo công tác tổng hợp, báo cáo tháng 4

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QLNN về KH&CN thuộc chương trình CTDT/16-20 Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QLNN về KH&CN cấp Bộ năm 2018 (Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019) Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng vương Họp Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ đợt 5 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Giải quyết công việc

Chỉ đạo về quản lý DA BVMT, ĐTCB

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng vương

Sáng: Tham dự Lễ Kỷ niệm 10 năm TL Ban Dân tộc TP HN

Chiều: Chỉ đạo chuẩn bị  tổ chức Hội nghị tập huấn BVMT 2018

Sáng: Tham dự Lễ Kỷ niệm 10 năm TL Ban Dân tộc TP HN

Chiều: Chỉ đạo chuẩn bị  tổ chức Hội nghị tập huấn BVMT 2018

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng: Họp hội ý Lãnh đạo Vụ, nghe báo cáo dự thảo Báo cáo tình hình KT - XH vùng DTTS

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban; báo cáo Lãnh đạo Ủy ban dự thảo Báo cáo tình hình KT - XH vùng DTTS

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Sáng: giải quyết công việc

Chiều: Họp với Bộ Lao động -thương binh và Xã hội

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng: Họp hội ý Lãnh đạo Vụ nghe báo cáo dự thảo Báo cáo tình hình KT - XH vùng DTTS

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều:Tham gia họp Hội đồng khoa học

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng: Họp hội ý Lãnh đạo Vụ nghe báo cáo dự thảo Báo cáo tình hình KT - XH vùng DTTS

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng: Họp hội ý Lãnh đạo Vụ nghe báo cáo dự thảo Báo cáo tình hình KT - XH vùng DTTS

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Họp tập thể Vụ Tuyên truyền

Làm việc về Đề án phòng truyền thống của UBDT

Nghỉ lễ

Dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập BDT thành phố Hà Nội

Làm việc về Đề án ra-đi-ô (Xây dựng tiêu chí)

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Họp tập thể Vụ Tuyên truyền

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Họp tập thể Vụ Tuyên truyền

Xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế thực hiện QĐ 1163/QĐ-TTg Nghỉ lễ

Xây dựng phòng truyền thống của UBDT

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Đi công tác tại Lào

Đi công tác tại Lào Đi công tác tại Lào Đi công tác tại Lào

Đi công tác tại Lào

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Trực lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3

 

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp phòng Địa bàn

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp phòng HC-TH

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban đầu tuần

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch nắm tình hình kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn; thực trạng đời sống và các vấn đề liên quan đến đồng bào DTTS tại địa phương các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp phòng Địa bàn

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện CT 135 năm 2018 trên địa bàn; thực trạng đời sống và các vấn đề liên quan đến đồng bào DTTS tại địa phương các tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần;

Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo công tác XD Đảng tháng 4/2018

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo công tác dân tộc tháng 4/2018

Chỉ đạo hoàn thiện KH nắm tình hình di cư của đồng bào DTTS khu vực Tây Nam Bộ đến các khu vực đô thị, khu công nghiệp thuộc các tỉnh Miền Đông NB để sinh sống, tìm việc làm

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Sáng: Chỉ đạo báo cáo tuần 17

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo dự thảo KH phối hợp thực hiện Đề án Chính sách ưu đãi nhằm phát triển KT - XH cho vùng đồng bào DTTS Khmer; đào tạo bồi dưỡng cán bộ DTTS Khmer vùng ĐBSCL

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Sáng: Dự  họp giao ban tuần

Dự Lễ khánh thành dự án “Xây dựng làng hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc” tại huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ; do Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại TP. HCM tài trợ

Trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Cử công chức phối hợp Vụ DTTS tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 tại tỉnh Vĩnh Long

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ
Sáng: Dự  họp giao ban tuần Dự Hội nghị tổng kết cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn ANTT” năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, do Công an TP. Cần Thơ tổ chức Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Nghỉ lễ Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Nghỉ lễ Đi công tác Cao Bằng Đi công tác Cao Bằng

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Chủ trì họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ

Dự thẩm định Dự án xây dựng mô hình giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế và chương trình nông thôn mới năm 2018

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 17 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Đi công tác làm việc với Đại học Đà Nẵng tại Đà Nẵng

Đi công tác làm việc với Đại học Đà Nẵng tại Đà Nẵng

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)

8h00: Dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tại Hà Nội

14h00: Tiếp dân định kỳ tại Phòng làm việc

15h00: Tham gia họp chi bộ khối Phòng số 1 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h30: Chủ trì Hội nghị công tác đảm bảo chất lượng của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

4h00: Tham dự họp Ban soạn thảo chương trình và đề cương chi tiết môn học của ngành Giáo dục học tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

8h30: Tham dự Hội ý công tác tuần 17 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở (đợt 2) năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h30: Chủ trì họp về Đề tài khoa học cấp Bộ tổ chức Đại hội các DTTS toàn quốc lần thứ II tại Phòng họp tầng 2 nhà A

10h30: Tham gia họp chi bộ khối Phòng số 3 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Làm việc với Văn phòng Chương trình Nông thôn mới; Vụ KHCN&MT của Bộ NN&PTNT

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)

Nghỉ phép

8h30: Tham dự Hội nghị công tác đảm bảo chất lượng của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham dự họp Ban soạn thảo chương trình và đề cương chi tiết môn học của ngành Giáo dục học tại Phòng họp tầng 2 nhà A

16h00: Chủ trì họp Tạp chí Nghiên cứu dân tộc tại Phòng làm việc

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

Nghỉ ốm

Nghỉ ốm

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)

Nghỉ ốm

Nghỉ ốm

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

Tham gia Đoàn công tác của UBDT thăm và làm việc với Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước tại CHDCND Lào

Tham gia Đoàn công tác của UBDT thăm và làm việc với Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước tại CHDCND Lào

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)

8h30: Chủ trì họp về triển khai Đề tài khoa học cấp Bộ xây dựng Đề án đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ bằng ngân sách nhà nước cho người DTTS tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Tham dự họp với Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h30: Tham dự Hội nghị công tác đảm bảo chất lượng của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Chủ trì họp về triển khai Đề tài khoa học cấp Bộ xây dựng Đề án cơ chế đặc thù trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tại Hội trường tầng 3 nhà A

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Đi công tác

Đi công tác

Nghỉ lễ

Sáng: Dự kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Dân tộc TP Hà Nội

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Tuần

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Tuần

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Giao ban Tuần

Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Nghỉ lễ Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Tuần

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Dự sinh hoạt khối nội dung

Chiều: Giải quyết công việc

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với phòng Biên tập - Phóng viên

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Dự sinh hoạt khối nội dung

Chiều: Giải quyết công việc

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ giỗ Tổ

Họp sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Tòa soạn

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Dự  giao ban Báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

Nghỉ giỗ Tổ

Họp sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Tòa soạn

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ giỗ Tổ

Họp sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Tòa soạn Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp Quyết toán năm 2017 của NKDT

Họp Quyết toán năm 2017 của NKDT

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

8h30: Dự Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Ban Dân tộc thành phố Hà Nội và 72 năm Ngày truyền thống cơ quan QLNN về công tác dân tộc

Họp Quyết toán năm 2017 của NKDT

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp Quyết toán năm 2017 của NKDT

Họp Quyết toán năm 2017 của NKDT

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Họp Quyết toán năm 2017 của NKDT

Họp Quyết toán năm 2017 của NKDT

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Giải quyết công việc Giải quyết công việc