LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 30/4/2018 đến 4/5/2018)

10:37 AM 27/04/2018 |   Lượt xem: 1636 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(30/4)

Thứ 3
(1/5)

Thứ 4
(2/5)

Thứ 5
(3/5)

Thứ 6
(4/5)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Giải quyết công việc Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB họp phiên toàn thể của Hội đồng dân tộc Quốc hội

Sáng: Dự họp giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 4/2028

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban

Chiều: Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Nghỉ lễ 

Nghỉ lễ 

Đi công tác tỉnh Lào Cai

Đi công tác tỉnh Lào Cai Đi công tác tỉnh Lào Cai

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Nghỉ lễ 

Nghỉ lễ 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Nghỉ lễ 

Nghỉ lễ 

Đi công tác tỉnh Lào Cai Đi công tác tỉnh Lào Cai Đi công tác tỉnh Lào Cai

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Nghỉ lễ 

Nghỉ lễ 

Sáng: Họp giao ban Lãnh đạo Vụ, Họp chi bộ, Họp Vụ T5

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Báo cáo LĐ UB về đoàn Campuchia

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp với UN-REDD

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Nghỉ lễ 

Nghỉ lễ 

Sáng: Họp giao ban Lãnh đạo Vụ, Họp chi bộ, Họp Vụ T5

Chiều:Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Nghỉ lễ 

Nghỉ lễ 

Sáng: Họp giao ban Lãnh đạo Vụ, Họp chi bộ, Họp Vụ T5

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

THANH TRA 

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Nghỉ lễ 

Nghỉ lễ 

Sáng: Họp đơn vị nghe báo cáo của 02 đoàn công tác Đắk Lắk và Hà Giang

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Nghỉ lễ 

Nghỉ lễ 

Tập trung đoàn Thanh tra xây dựng kết luận cuộc thanh tra tại tỉnh Đắk Lắk theo quy định

Tập trung đoàn Thanh tra xây dựng kết luận cuộc thanh tra tại tỉnh Đắk Lắk theo quy định

Tập trung đoàn Thanh tra xây dựng kết luận cuộc thanh tra tại tỉnh Đắk Lắk theo quy định

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Nghỉ lễ 

Nghỉ lễ 

Tập trung đoàn Thanh tra xây dựng kết luận cuộc thanh tra tại tỉnh Hà Giang theo quy định

Tập trung đoàn Thanh tra xây dựng kết luận cuộc thanh tra tại tỉnh Hà Giang theo quy định

Tập trung đoàn Thanh tra xây dựng kết luận cuộc thanh tra tại tỉnh Hà Giang theo quy định

VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Nghỉ lễ 

Trực tại Cơ quan

9h00: Họp Tổ soạn thỏa XD Đề án quản lý vận hành tòa nhà 349 Đội Cấn
Thành phần: PCVP Nhâm; PTP  QTBV
Địa điểm: Nhà B

14h00: Họp tham mưu sửa đổi một số nội dung Quy chế LV của UB liên quan đến VP; XDKH công của TCT  (QĐ137)
Thành phần: PCVP Vượng, TP VTLT, HCTK; PTP HCTK
Địa điểm: Nhà B

8h00: Tháp tùng BT, CN  dự  phiên họp toàn thể của Hội đồng Dân tộc Quốc hội
Địa điểm: Tòa nhà Quốc hội

14h00: Họp BCH Đảng ủy bộ phận VP, rà soát quy chế làm việc của BCH; đánh giá công tác quý I và tháng 4 nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của Đảng bộ VP
Chỉ đạo chuẩn bị nội dung: PBT, PVP Vượng
Địa điểm: Nhà B

8h00: Giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018
Thành phần: LĐVP; TP HCTK, KTTV, VTLT, PTP HCTK

14h00: Giao ban LĐVP
Thành phần: LĐVP, TP: HCTK, VTLT, QTBV, KSTTHC
Địa điểm: Nhà B

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Nghỉ lễ 

Nghỉ lễ 

9h00: Họp Tổ soạn thỏa XD Đề án quản lý vận hành tòa nhà 349 Đội cấn;
Thành phần: PCVP Nhâm;  PTP  QTBV (Địa điểm: Nhà B)

 

8h00: Giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018
Thành phần: LĐVPTP HCTK, KTTV, VTLT, PTP HCTK

14h00: Giao ban LĐVP
Thành phần: LĐVP, TP:  HCTK, VTLT, QTBV, KSTTHC (Địa điểm: Nhà B)

8h00: Giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018

-Thành phần: LĐVP TP HCTK, KTTV, TLT, PTP HCTK

14h00: Giao ban LĐVP
Thành phần: LĐVP, TP:  HCTK, VTLT, QTBV, KSTTHC
Địa điểm: Nhà B

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Nghỉ lễ 

Nghỉ lễ 

Giải quyết công việc

14h00: Họp BCH Đảng ủy bộ phận VP rà soát quy chế làm việc của BCH; đánh giá công tác quý I và tháng 4 nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của Đảng bộ VP.
+ Chỉ đạo chuẩn bị nội dung: PBT, PVP Vượng
Địa điểm: Nhà B

8h00: Giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018
-Thành phần: LĐVP TPHCTK, KTTV,VTLT, PTP HCTK

14h00: Giao ban LĐVP
Thành phần: LĐVP, TP:  HCTK, VTLT, QTBV, KSTTHC
Địa điểm: Nhà B

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

Nghỉ lễ 

Nghỉ lễ 

14h00:  Họp tham mưu sưuả đổi một số nội dung Quy chế LV của UB liên quan đến VP; XDKH công  của TCT  (QĐ137);
Thành phần: PCVP Vượng, TP VTLT, HCTK; PTP HCTK
Địa điểm: Nhà B.

14h00: Họp BCH Đảng ủy bộ phận VP rà soát quy chế làm việc của BCH;đánh giá công tác quý I và tháng 4 nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của Đảng bộ VP.
+ Chỉ đạo chuẩn bị nội dung: PBT, PVP Vượng
Địa điểm: Nhà B

8h00: Giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018
-Thành phần: LĐVP TP HCTK, KTTV, VTLT, PTP HCTK

14h00: Giao ban LĐVP
Thành phần: LĐVP, TP:  HCTK, VTLT, QTBV, KSTTHC
Địa điểm: Nhà B

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

8h00: Tham dự Họp LĐUB

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Chỉ đạo triển khai xây dựng Thông tư sửa đổi, thay thế, bổ sung TT số 04

Chỉ đạo công tác tổng hợp, báo cáo tháng 4

Sáng: Giải quyết CV

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QLNN về KH&CN cấp Bộ năm 2018 Chỉ đạo thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20

Sáng: Giải quyết CV

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Hội nghị tập huấn BVMT 2018

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch Chương trình nước sạch và VSMTNT 2018

Sáng: Giải quyết CV

14h00: Họp LĐ Vụ

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Dự họp với Hội đồng Dân tộc Quốc hội

Giải quyết CV

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết CV

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Giải quyết CV

Giải quyết CV

Giải quyết CV

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Giải quyết CV

Giải quyết CV

Giải quyết CV

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Triển khai Kế hoạch triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Làm việc về Đề án ra-đi-ô (Xây dựng tiêu chí)

Dự Giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Làm việc về Đề án ra-đi-ô (Xây dựng tiêu chí)

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ Triển khai Kế hoạch triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Xây dựng dự thảo báo cáo đề cương xây dựng Phòng Truyền thống Ủy ban Dân tộc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Học an ninh quốc phòng đối tượng 2

Học an ninh quốc phòng đối tượng 2

Học an ninh quốc phòng đối tượng 2

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Nghỉ lễ Nghỉ lễ Giải quyết công việc

- Sáng: Làm việc với Văn phòng 886 về kế hoạch thực hiện bộ phim "Giới thiệu một số kinh nghiệm, các gương điển hình là DTTS trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng"

- Chiều: Giải quyết công việc

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

- Sáng: Nghỉ lễ

- Chiều: Trực cơ quan

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An
Nghỉ lễ

- Sáng: Nghỉ lễ

- Chiều: Trực cơ quan

Chỉ đạo xây dựng báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 của khu vực và của đơn vị

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Sáng: Chỉ đạo báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 -01/5 (Công văn số 401/UBDT-TH)

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo xác minh lý lịch công chức

Sáng: Chỉ đạo báo cáo tuần 18

Chiều: Chỉ đạo phối hợp Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam Bộ, trình lãnh đạo Ủy ban

Chủ trì họp Cơ quan, Chi bộ và dự họp Công đoàn tháng 4/2018

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Nghỉ Lễ

Trực Lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Dự họp Cơ quan, Chi bộ, Công đoàn tháng 4/2018

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 1/5

Chủ trì họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 1/5

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Nghỉ lễ 30/4 Nghỉ lễ 1/5 Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Nghỉ lễ 30/4 Nghỉ lễ 1/5 Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

- 8h30: Chủ trì họp Liên tịch về công tác đào tạo, bồi dưỡng CC, VC năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 10h30: Dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2018 của ĐHQG Hà Nội

- 14h00: Dự kiến làm việc với BQL Làng Văn hoá-du lịch các dân tộc Việt Nam về khu đất xây dựng HVDT tại số 02 Hoa Lư

- 8h00: Dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin-Thư viện tại Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng

- Chiều: Giải quyết công việc

- 8h00: Tham dự Hội nghị giao ban tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018 của Uỷ ban tại 80 Phan Đình Phùng

- Chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

- 8h30: Dự họp Liên tịch về công tác đào tạo, bồi dưỡng CC, VC năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

 

- 14h00: Chủ trì họp Tạp chí Nghiên cứu dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Giải quyết công việc

- 8h00: Làm việc với Văn phòng Chương trình Nông thôn mới tại 165 Chùa Bộc

- 14h00: Làm việc với Vụ KHCN&MT của Bộ NN&PTNT

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ ốm

Nghỉ ốm

Nghỉ ốm

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

- 8h30: Dự họp Liên tịch về công tác đào tạo, bồi dưỡng CC, VC năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 14h00: Dự kiến làm việc với Ban Quản lý Làng Văn hoá-du lịch các dân tộc Việt Nam về khu đất xây dựng HVDT tại số 02 Hoa Lư

- 9h00: Chủ trì họp về triển khai Đề tài khoa học cấp Bộ xây dựng Đề án đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ bằng ngân sách nhà nước cho người DTTS tại  Phòng họp tầng 2 nhà A

- 14h00: Chủ trì họp 06 Ban chỉ đạo lập Đề án mở ngành đào tạo tại Hội trường tầng 3 nhà A

- Sáng: Giải quyết công việc

- 14h00: Dự họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa tại  Phòng họp tầng 2 nhà A

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban CBCC TTTT

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban CBCC TTTT

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban CBCC TTTT

Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban CBCC TTTT

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 1/5

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Chủ trì Họp định kỳ Chi bộ TCDT tháng 3/2018

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 1/5

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Dự họp định kỳ Chi bộ Tạp chí Dân tộc tháng 3/2018

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Sáng: Giải quyết công việc.

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Sáng: Giải quyết công việc.

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Sáng: Giải quyết công việc.

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên
Nghỉ lễ Nghỉ lễ Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn