LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 9/4/2018 đến 13/4/2018)

07:57 PM 05/04/2018 |   Lượt xem: 1609 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(9/4)

Thứ 3
(10/4)

Thứ 4
(11/4)

Thứ 5
(12/4)

Thứ 6
(13/4)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận

Sáng: Làm việc với VP 135

Chiều: Giải quyết công việc

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự Hội nghị CNVC NLĐ của UBDT  

8h00: Dự họp hội ý Lãnh đạo Ủy ban

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn

Sáng: Làm việc với VP 135

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự Hội nghị CNVC NLĐ của UBDT  

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Sáng: Làm việc với VP 135

Chiều: Giải quyết công việc

- Họp với Bộ Tài chính về  thẩm định chi phí xuất bản và chi phí phát hành cho các đơn vị báo, công ty Phát hành Báo chí TƯ

Sáng: Dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn rà soát hệ thống VBQPPL về lĩnh vực công tác dân tộc 2014-2018

Chiều: Giải quyết công việc

 

Sáng: Dự họp với LĐUB về“Lễ tuyên dương HSSV DTTS xuất xắc tiêu biểu 2018

Chiều Giải quyết công việc  

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban

Chiều: Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

  Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo tổ chức họp tổ soạn thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư về lĩnh vực công tác pháp chế

Chỉ đạo tổ chức tập huấn kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho công chức của các Vụ, đơn vị

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Dự họp thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra dự án Luật dân số theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA 

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp với Vụ Pháp chế theo GM

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

  

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: +14h00 Hội ý lãnh đạo VP, cấp ủy VP về công tác cán bộ Địa điểm: Nhà B

+ 16h00 Làm việc với đoàn Đại biểu người có uy tín đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang.

Thành phần: CVP,PVP Thức, Nhâm

Địa điểm: Nhà khách 299 Trích Sài

Sáng: 9h00 Họp tổ công tác xây dựng Đề án quản lý vận hành tòa nhà 349 Đội cấn;

Thành phần: Tổ công tác;

Địa điểm: Nhà B

(PCVP Nhâm chỉ đạo chuẩn bị  nội dung.)

- Chiều:

+, 14h00 Họp nghe báo cáo về sửa đổi qui chế làm việc, quy trình xử lý văn bản đến (PVP Vượng chỉ đạo chuẩn bị)

Thành phần:  CVP,PVP vượng, TP,PTP VTLT

Địa điểm: Nhà B

+, 16h00 làm việc với đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS  Bắc Kạn

Thành phần: CVP,PVP  Nhâm, TP Hải, Kiên.

Địa điểm: Nhà khách 299 Trích Sài.

Sáng: 9h00 Nghe báo cáo về sửa đổi quy chế làm việc, Tổ công tác giúp việc BT,CN và dự thảo lề lối làm việc , phân công công nhiệm vụ Tổ công tác 137.

Thành phần: Tổ công tác;

Địa điểm: Nhà B

PCVP Vượng chỉ đạo chuẩn bị  nội dung.

- Chiều: làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h00  Làm việc  cùng TT,PCN Nông Quốc Tuấn về Kế hoạch tổ chức “Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018”

Thành phần, địa điểm: Theo lịch công tác của LĐUB

- Chiều: 14h00  Đại hội Cán bộ Công chức, Viên chức, người lao động

Thành phần: LĐVP, TP HCTK, VTLT, KTTV Đại biểu Công đoàn VP.

Địa điểm: Nhà C

Sáng: 08h00 Dự Hội ý Lãnh đạo UBDT.

Thành phần, địa điểm theo lịch công tác của LĐUB

- Chiều: 15h00 Họp giao ban tuần lãnh đạo Văn phòng Ủy Ban

Thành phần: LĐVP

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: + 14h00 Hội ý lãnh đạo VP, cấp ủy VP về công tác cán bộ Địa điểm: Nhà B

+ 16h00 Làm việc với đoàn Đại biểu người có uy tín đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang.

Thành phần: CVP,PVP Thức, Nhâm

Địa điểm: Nhà khách 299 Trích Sài

Sáng: 9h00 Họp tổ công tác xây dựng Đề án quản lý vận hành tòa nhà 349 Đội cấn;

Thành phần: Tổ công tác;

Địa điểm: Nhà B

(PCVP Nhâm chỉ đạo chuẩn bị  nội dung)

+ 16h00 làm việc với đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Kạn

Thành phần: CVP;PVP  Nhâm, TP Hải, Kiên.

Địa điểm: Nhà khách 299 Trích Sài.

Làm việc tại cơ quan

Sáng: làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h00 Đại hội Cán bộ Công chức, Viên chức, người lao động

Thành phần: LĐVP, TP HCTK, VTLT, KTTV Đại biểu Công đoàn VP.

Địa điểm: Nhà C

Sáng: 08h00 Dự Hội ý Lãnh đạo UBDT.

Thành phần, địa điểm theo lịch công tác của LĐUB

Chiều: 15h00 Họp giao ban tuần lãnh đạo Văn phòng Ủy Ban

Thành phần: LĐVP

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: + 14h00 Hội ý lãnh đạo VP, cấp ủy VP về công tác cán bộ Địa điểm: Nhà B

+ 16h00 Làm việc với đoàn Đại biểu người có uy tín đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang.

Thành phần: CVP,PVP Thức, Nhâm

Địa điểm: Nhà khách 299 Trích sài

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h00  Đại hội Cán bộ Công chức, Viên chức, người lao động

Thành phần: LĐVP, TP HCTK, VTLT, KTTV Đại biểu Công đoàn VP.

Địa điểm: Nhà C

Sáng: 08h00 Dự Hội ý Lãnh đạo UBDT.

Thành phần, địa điểm theo lịch công tác của LĐUB

Chiều: 15h00 Họp giao ban tuần lãnh đạo Văn phòng Ủy Ban

Thành phần: LĐVP

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: +14h00 Hội ý lãnh đạo VP, cấp ủy VP về công tác cán bộ Địa điểm: Nhà B

Chiều: + 14h00 Họp nghe báo cáo về sửa đổi qui chế làm việc, quy trình xử lý văn bản đến (PVP Vượng chỉ đạo chuẩn bị)

Thành phần:  CVP,PVP vượng, TP,PTP VTLT

Địa điểm: Nhà B

Sáng: 9h00 Nghe báo cáo về sửa đổi quy chế làm việc, Tổ công tác giúp việc BT,CN và dự thảo lề lối làm việc , phân công công nhiệm vụ Tổ công tác 137.

Thành phần: Tổ công tác;

Địa điểm: Nhà B

PCVP Vượng chỉ đạo chuẩn bị  nội dung.

Sáng: làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h00  Đại hội Cán bộ Công chức, Viên chức, người lao động

Thành phần: LĐVP, TP HCTK, VTLT, KTTV Đại biểu Công đoàn VP.

Địa điểm: Nhà C

Sáng: 08h00 Dự Hội ý Lãnh đạo UBDT.

Thành phần, địa điểm theo lịch công tác của LĐUB

Chiều: 15h00 Họp giao ban tuần lãnh đạo Văn phòng Ủy Ban

Thành phần: LĐVP

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

8h00: Tham dự Họp LĐUB

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Chỉ đạo triển khai xây dựng Thông tư sửa đổi, thay thế, bổ sung TT số 04/2014/TT-UBDT quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

Chỉ đạo công tác tổng hợp, báo cáo

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đơn giản hoá chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan công tác dân tộc

 Chỉ đạo công tác tổng hợp, báo cáo

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QLNN về KH&CN thuộc chương trình CTDT/16-20

Giải quyết công việc

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QLNN về KH&CN cấp Bộ năm 2018

Giải quyết công việc

Chiều: Giải quyết công việc

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Chỉ đạo xây dựng KH thực hiện Chương trình PCTH của thuốc lá 2018

Chỉ đạo nhiệm vụ tổ chức Hội nghị tập huấn BVMT 2018 gửi Vụ KHTC thẩm định

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết về CT nước sạch và VSNT 2018

Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, các sản phẩm dự án ĐTCB, BVMT

Sáng: Giải quyết CV

14h00: Họp LĐ Vụ

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

 

 

 

 

 

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ triển khai công tác tuần

Chiều: Giải quyết công việc

Làm việc với nhà xuất bản cuốn kỷ yếu Lễ Tuyên dương nhân sỹ trí thức, người có uy tín

Làm việc với nhóm thực hiện QĐ 1163/QĐ-TTg

Sáng: Làm việc với Ban Sách Đảng-NXB Sự thật

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Dự tiếp đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự tiếp đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Kạn

Giải quyết công việc

Tham dự HN tập huấn rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL về công tác dân tộc nhiệm kỳ 2014-2018

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trình TT, PCN Nông Quốc Tuấn Kế hoạch hoạt động truyền thông giảm nghèo về thông tin năm 2018 Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Chiều: Dự về Kế hoạch tổ chức “Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018”

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng báo cáo tình hình tiếp công dân tháng 4

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Tham dự hội nghị tập huấn, hướng dẫn rà soát, hệ thống hóa quy phạm pháp luật về CTDT 2014-2018. Của UBDT qua Trực tuyến Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
 Điểu Mưu

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

 

Sáng: Dự Họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại BDT Cà Mau

Chiều: Trưởng đoàn thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại  tỉnh Cà Mau

 Tối: Dự Họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Ban truyền hình Tiếng Khmer tại Cần Thơ

Giải quyết công việc

Trưởng Đoàn thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại  tỉnh An Giang

Sáng: Dự Hội nghị (trực tuyến) do Lãnh đạo Ủy ban chủ trì về tập huấn, hướng dẫn rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL về lĩnh vực công tác dân tộc kỳ 2014-2018;

Chiều: Dự họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Ủy ban MTTQVN TP. Cần Thơ; Chỉ đạo báo cáo tuần 15

Chỉ đạo lựa chọn ĐB điển hình tiên tiến tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc   

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Công tác Đồng Tháp: Tham gia đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Dự họp mặt và làm Trưởng Đoàn thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Sóc Trăng

Giải quyết công việc

Dự Chương trình truyền hình trực tiếp mừng Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Bạc Liêu

Công tác Sóc Trăng: Tham gia đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ
Dự họp mặt và làm Trưởng đoàn thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại các tỉnh Vĩnh Long Chỉ đạo xây dựng nhu cầu tuyển dụng công chức Vụ năm 2018 Dự họp mặt và làm Trưởng đoàn thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại các tỉnh Hậu Giang

Dự Họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Trường DTNT TP Cần Thơ

Dự Họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại BDT An Giang

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Chủ trì họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h30: Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác quý I/2018; sơ kết công tác CCHC, quy chế dân chủ cơ sở quý I/2018 của HVDT tai Giảng đường Nhà C.

- 9h30: Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I/2018 của Đảng bộ HVDT tại Giảng đường Nhà C.

- 10h15: Họp đoàn đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu CBCCVC UBDT năm 2018 tại Giảng đường Nhà C

- 11h00: Chủ trì Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm đối với ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Học viện tại Giảng đường Nhà C

- 14h00: Tham dự họp với TT, PCN Phan Văn Hùng và Vụ DTTS về Đề án xác định thành phần các dân tộc Việt Nam tại 80 Phan Đình Phùng

- 8h30: Chủ trì họp liên tịch:

+ Cho ý kiến về công tác cán bộ;

+ Giới thiệu đại biểu điển hình tiên tiến tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc;

+ Nghe báo cáo về kế hoạch phối hợp xây dựng các Đề án, chính sách trình Thủ tướng Chính phủ năm 2018 theo công văn số 114/TCCB ngày 26/3/2018;

+ Nghe báo cáo về tiến độ triển khai Dự án xây dựng Học viện năm 2018 theo Thông báo số 35/TB-HVDT ngày 3/4/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 9h30: Chủ trì họp về xác định danh mục Đề án giai đoạn 2019-2021 để đề xuất đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019, 2020 tại Hội trường tầng 3 nhà A

- Buổi chiều: Giải quyết công việc

- 8h30: Tham dự họp Ban soạn thảo Chương trình và đề cương chi tiết môn học ngành Giáo dục học tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- Buổi chiều: Giải quyết công việc

- 8h30: Nghe báo cáo công tác tài chính năm 2017, 2018 và phương án chi phúc lợi cho công chức, viên chức, người lao động năm 2018, Tết năm 2019 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 14h00: Tham dự Hội nghị CBCCVC UBDT năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng

- 8h30: Chủ trì họp triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 36/TB-UBDT ngày 6/4/2018 của BT, CN Ủy ban về tổ chức Hội thảo quốc gia định hướng CSDT giai đoạn 2021-2025; thành lập Ban chỉ đạo xây dựng CSDL khoa học của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

- Buổi chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

- 8h30: Tham dự Hội nghị sơ kết công tác quý I/2018; sơ kết công tác CCHC, quy chế dân chủ cơ sở quý I/2018 của HVDT tai Giảng đường Nhà C.

- 9h30: Tham dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I/2018 của Đảng bộ HVDT tại Giảng đường Nhà C

- 10h15: Họp đoàn đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu CBCCVC UBDT năm 2018 tại Giảng đường Nhà C

- 11h00: Tham dự Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm đối với ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Học viện tại Giảng đường Nhà C

- 14h00: Tham dự họp với TT, PCN Phan Văn Hùng và Vụ DTTS về Đề án xác định thành phần các dân tộc Việt Nam tại 80 Phan Đình Phùng

- 8h30: Tham dự họp liên tịch:

+ Cho ý kiến về công tác cán bộ;

+ Giới thiệu đại biểu điển hình tiên tiến tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc;

+ Nghe báo cáo về kế hoạch phối hợp xây dựng các Đề án, chính sách trình Thủ tướng Chính phủ năm 2018 theo công văn số 114/TCCB ngày 26/3/2018;

+ Nghe báo cáo về tiến độ triển khai Dự án xây dựng Học viện năm 2018 theo Thông báo số 35/TB-HVDT ngày 3/4/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 9h30': Tham dự họp về xác định danh mục Đề án giai đoạn 2019-2021 để đề xuất đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019, 2020 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 14h00: Làm việc với Văn phòng Chương trình Nông thôn mới tại 165 Chùa Bộc

- 8h30: Tham dự họp Ban soạn thảo Chương trình và đề cương chi tiết môn học ngành Giáo dục học tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 14h00: Chủ trì họp Tạp chí Nghiên cứu dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- Buổi sáng: Giải quyết công việc

- 14h00: Tham dự Hội nghị CBCCVC UBDT năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng

- 8h30: Tham dự họp triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 36/TB-UBDT ngày 6/4/2018 của BT, CN Ủy ban về tổ chức Hội thảo quốc gia định hướng CSDT giai đoạn 2021-2025; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng CSDL khoa học của Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A

- Buổi chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

- 8h30: Tham dự Hội nghị sơ kết công tác quý I/2018; sơ kết công tác CCHC, quy chế dân chủ cơ sở quý I/2018 của HVDT tai Giảng đường Nhà C

- 9h30: Tham dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I/2018 của Đảng bộ HVDT tại Giảng đường Nhà C

- 10h15: Họp đoàn đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu CBCCVC UBDT năm 2018 tại Giảng đường Nhà C

- 11h00: Tham dự Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm đối với ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Học viện tại Giảng đường Nhà C

- Buổi chiều: Giải quyết công việc

- 8h30: Tham dự họp liên tịch:

+ Cho ý kiến về công tác cán bộ;

+ Giới thiệu đại biểu điển hình tiên tiến tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc;

+ Nghe báo cáo về kế hoạch phối hợp xây dựng các Đề án, chính sách trình Thủ tướng Chính phủ năm 2018 theo công văn số 114/TCCB ngày 26/3/2018;

+ Nghe báo cáo về tiến độ triển khai Dự án xây dựng Học viện năm 2018 theo Thông báo số 35/TB-HVDT ngày 3/4/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 9h30': Tham dự họp về xác định danh mục Đề án giai đoạn 2019-2021 để đề xuất đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019, 2020 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- Buổi chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Buổi sáng: Giải quyết công việc

- 14h00: Tham dự Hội nghị BCCVC UBDT năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng

- 8h30: Tham dự họp triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 36/TB-UBDT ngày 6/4/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tổ chức Hội thảo quốc gia định hướng CSDT giai đoạn 2021-2025; thành lập Ban chỉ đạo xây dựng CSDL khoa học của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

- Buổi chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h30: Tham dự Hội nghị sơ kết công tác quý I/2018; sơ kết công tác CCHC, quy chế dân chủ cơ sở quý I/2018 của HVDT tai Giảng đường Nhà C

- 9h30: Tham dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I/2018 của Đảng bộ HVDT tại Giảng đường Nhà C

- 10h15: Họp đoàn đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu CBCCVC UBDT năm 2018 tại Giảng đường Nhà C

- 11h00: Tham dự Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm đối với ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Học viện tại Giảng đường Nhà C

- Buổi chiều: Giải quyết công việc

- 8h30: Tham dự họp liên tịch:

+ Cho ý kiến về công tác cán bộ;

+ Giới thiệu đại biểu điển hình tiên tiến tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc;

+ Nghe báo cáo về kế hoạch phối hợp xây dựng các Đề án, chính sách trình Thủ tướng Chính phủ năm 2018 theo công văn số 114/TCCB ngày 26/3/2018;

+ Nghe báo cáo về tiến độ triển khai Dự án xây dựng Học viện năm 2018 theo Thông báo số 35/TB-HVDT ngày 3/4/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 9h30': Tham dự họp về xác định danh mục Đề án giai đoạn 2019-2021 để đề xuất đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019, 2020 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- Buổi chiều: Giải quyết công việc

- 8h30: Giảng bài tại Học viện Cảnh sát nhân dân

- Buổi chiều: Giải quyết công việc

- 8h30: Họp góp ý Bộ công cụ nghiên cứu định tính phục vụ nghiên cứu “Phân tích thực trạng KT-XH của một số nhóm DTTS Việt Nam” do WB tài trợ tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 14h00: Tham dự Hội nghị CBCCVC năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng

- 8h30:  Tham dự họp triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 36/TB-UBDT ngày 6/4/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tổ chức Hội thảo quốc gia định hướng CSDT giai đoạn 2021-2025; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng CSDL khoa học của Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 14h00: Tham dự họp với Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội  tại Hội trường tầng 3 nhà A

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Họp giao ban tuần Trung tâm

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với TTTT (Bộ Nội vụ)

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với TTTT (Bộ TT&TT)

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự Hội nghị CNVC NLĐ của UBDT

Sáng: Làm việc với Cục CNTT (Bộ TN&MT)

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban tuần Trung tâm

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban tuần Trung tâm

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban tuần Trung tâm

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBDT năm 2018 

Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp khối nội dung TCDT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp Hội nhà báo Việt Nam

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp khối nội dung Tạp chí Dân tộc

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Dự  giao ban Báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban NKDT (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

16h00: Tham dự Buổi gặp mặt của Lãnh đạo Ủy ban với đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang

16h00: Tham dự Buổi gặp mặt của Lãnh đạo Ủy ban Dân tôc với đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Kạn

9h00: Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc (Các đồng chí đảng viên cùng dự)

14h00: Dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2018 (Hội trường C- UBDT)

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

08h30: Họp giao ban NKDT

Giải quyết công việc

9h00: Họp Chi bộ NKDT

14h00: Dự Hội nghị CBCCVC UBDT năm 2018 (Hội trường C- UBDT)

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2