LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 2/4/2018 đến 6/4/2018)

04:20 PM 30/03/2018 |   Lượt xem: 1765 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(2/4)

Thứ 3
(3/4)

Thứ 4
(4/4)

Thứ 5
(5/4)

Thứ 6
(6/4)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Vụ trưởng
  Nguyễn Văn Nhuận

Sáng: giải quyết công việc

Chiều: làm việc với Vụ Tuyên truyền về triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 16/4/2017

Sáng: giải quyết công việc

Chiều: Tháp tùng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm làm việc với Tổng cục Thống kê

  Giải quyết công việc   Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạp Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp với Vụ Hợp tác quốc tế

Chiều: Giải quyết công việc
Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạp Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạp Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Sáng: giải quyết công việc

Chiều: Làm việc với Vụ Tuyên truyền về triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 16/4/2017

Sáng: Giải quyết công việc.

Chiều: Tháp tùng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm làm việc với Tổng cục Thống kê

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạp Vụ KHTC

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban

Chiều: Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Làm việc với Văn phòng Chính phủ về việc thay đổi thời gian Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chiều: Hội ý lãnh đạo Vụ; Họp Chi bộ Vụ

Sáng: Làm việc với Trưởng bộ phận Giảm nghèo và Thực hành công bằng Khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới

Chiều: Làm việc với PVT. Bình và Chuyên viên nhóm triển khai chương trình chia sẻ mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Giải quyết Công việc

Giải quyết Công việc.

Sáng: Báo cáo lãnh đạo Ủy ban về Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Hội ý lãnh đạo Vụ; Họp Chi bộ Vụ

Giải quyết Công việc

Giải quyết Công việc

Giải quyết Công việc

Giải quyết Công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Hội ý lãnh đạo Vụ; Họp Chi bộ Vụ

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Làm việc với PVT. Hà Việt Quân và Chuyên viên nhóm triển khai chương trình chia sẻ mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Giải quyết Công việc

Giải quyết Công việc Giải quyết Công việcc

THANH TRA 

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp Lãnh đạo VP
Thành phần: LĐVP; TP HCTK
(Địa điểm: Nhà B)

15h00: Làm việc với phòng HCTK
Thành phần: PCVP Vượng, TTP HCTK

Làm việc tại cơ quan

15h00: Làm việc với phòng KTTV
Thành phần: TT phòng KTTV;
(Địa điểm: Nhà B)

8h00: Họp tổ công tác xây dựng Đề án quản lý vận hành tòa nhà 349 Đội cấn;
Thành phần: Tổ công tác;
(Địa điểm: Nhà D)
PCVP Nhâm chuẩn bị  nội dung

14h00: Sơ kết công tác VP tháng 3; quý I/2018; triển khai nhiệm vụ tháng 4, quý II/2018.
Thành phần: TT LĐVP; công chức; người LĐ của VP.
(Địa điểm: Nhà C)
VPĐĐTPHCM Họp trực tuyến.

9h00: Làm việc với phòng KSTTHC
Thành phần: TT Phòng KSTTHC,
(Địa điểm: Nhà D)

15h00: Họp chuẩn bị nội dung Hội ý tuần 14 của LĐUBDT
Thành phần: PVP Thức, Vượng; TTP HCTK;TP VTLT;
(Địa điểm: Nhà D)

8h00: Dự Hội ý Lãnh đạo UBDT.
Thành phần, địa điểm theo lịch công tác của LĐUB

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp Lãnh đạo VP
Thành phần: LĐVP; TP HCTK
(Địa điểm: Nhà B)

Làm việc tại cơ quan

8h00: Họp tổ công tác xây dựng Đề án quản lý vận hành tòa nhà 349 Đội cấn;
Thành phần: Tổ công tác;
(Địa điểm: Nhà D)
PCVP Nhâm chuẩn bị  nội dung.

14h00: Sơ kết công tác VP tháng 3; quý I/2018; triển khai nhiệm vụ tháng 4, quý II/2018.
Thành phần: TT LĐVP; công chức; người LĐ của VP.
(Địa điểm: Nhà C)

Làm việc tại cơ quan

15h00: Họp chuẩn bị nội dung Hội ý tuần 14 của LĐUBDT
Thành phần: PCVP Thức, Vượng; TTP HCTK;TP VTLT;
(Địa điểm: Nhà D)

8h00: Dự Hội ý Lãnh đạo UBDT.
Thành phần, địa điểm theo lịch công tác của LĐUB

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp Lãnh đạo VP
Thành phần: LĐVP; TP HCTK
(Địa điểm: Nhà B)

15h00: Làm việc với phòng HCTK
Thành phần: PCVP Vượng, TTP HCTK

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

14h00: Sơ kết công tác VP tháng 3; quý I/2018; triển khai nhiệm vụ tháng 4, quý II/2018.
Thành phần: TT LĐVP; công chức; người LĐ của VP.
(Địa điểm: Nhà C)

Làm việc tại cơ quan

15h00: Họp chuẩn bị nội dung Hội ý tuần 14 của LĐUBDT
Thành phần: PCVP Thức, Vượng; TTP HCTK;TP VTLT;
(Địa điểm: Nhà D)

08h00: Dự Hội ý Lãnh đạo UBDT.
Thành phần, địa điểm theo lịch công tác của LĐUB

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp Lãnh đạo VP
Thành phần: LĐVP; TP HCTK
(Địa điểm: Nhà B)

15h00: Làm việc với phòng HCTK
Thành phần: PCVP Vượng, TTP HCTK

 

9h00: Dự họp  Làm việc với Trưởng bộ phận Giảm nghèo và Thực hành công bằng Khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới.
Thành phần, địa điểm theo lịch công tác của LĐUB

Làm việc tại cơ quan

8h00:Dự HN Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ  25 về sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, đề ra nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018.
Thành phần, địa điểm theo lịch công tác của LĐUB.

14h00: Sơ kết công tác VP tháng 3; quý I/2018; triển khai nhiệm vụ tháng 4, quý II/2018.
Thành phần: TT LĐVP; công chức; người LĐ của VP.
(Địa điểm: Nhà C)

Làm việc tại cơ quan

15h00: Họp chuẩn bị nội dung Hội ý tuần 14 của LĐUBDT
Thành phần: PCVP Thức, Vượng; TTP HCTK;TP VTLT;
(Địa điểm: Nhà D)

8h00: Dự Hội ý Lãnh đạo UBDT.
Thành phần, địa điểm theo lịch công tác của LĐUB

Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Giải quyết công việc tại Vụ

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc tại Vụ

Giải quyết công việc tại Vụ

Sáng: Giải quyết công việc tại Vụ

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

Sáng: 8h00 Tham dự Họp LĐUB

Chiều: 14h00 Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Chỉ đạo triển khai xây dựng Thông tư sửa đổi, thay thế, bổ sung TT số 04/2014/TT-UBDT quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện BC Sơ kết CTDT quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II 2018 của UBDT

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Đơn giản hoá chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan công tác dân tộc

Chỉ đạo công tác tổng hợp, báo cáo

Sáng: Giải quyết CV

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QLNN về KH&CN thuộc chương trình CTDT/16-20

Giải quyết công việc

Chỉ đạo mở mới Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018 Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QLNN về  khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

Chiều: Giải quyết CV

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Chỉ đạo hoàn thiện và ký các Hợp đồng với Trung tâm TT, Báo DTPT thực hiện hoạt động PCTH của thuốc lá

Chỉ đạo xây dựng dự toán chi tiết  tổ chức Hội nghị tập huấn BVMT 2018 gửi Vụ KHTC thẩm định

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch CT nước sạch và VSNT 2018 gửi Bộ Nông nghiệp Và PTNT, WB cho ý kiến trước khi triển khai th/h

Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, các sản phẩm dự án ĐTCB, BVMT

Chiều: Giải quyết CV

14h00: Họp LĐ Vụ

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Sáng: Họp cán bộ chủ chốt Vụ

Chiều: Dự họp tại Bộ Tư pháp

Xây dựng Đề án chính sách cho đồng bào Khmer

Xây dựng Đề án chính sách cho đồng bào Khmer

Xây dựng Đề án chính sách cho đồng bào Khmer

Sáng: Dự hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Sáng: Họp cán bộ chủ chốt Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Sáng: Họp cán bộ chủ chốt Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Chủ trì hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Chủ trì họp về triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg

Sáng: Dự làm việc với TT, PCN Phan Văn Hùng với Ngân hàng Thế giới

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 25 sơ kết Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2018

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Chủ trì họp chi bộ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp chi bộ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: họp về xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp chi bộ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp chi bộ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I 

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Hội ý Lãnh đạo Vụ

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Hội ý Lãnh đạo Vụ

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Hội ý Lãnh đạo Vụ

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Hội ý Lãnh đạo Vụ

Chiều: Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II 

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp cơ quan

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp Chi bộ cơ quan

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đi kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong quý II/2018 trình lãnh đạo UBDT

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đi kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong quý II/2018 trình lãnh đạo UBDT

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đi kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong quý II/2018 trình lãnh đạo UBDT

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp cơ quan

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp Chi bộ cơ quan

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp cơ quan

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp Chi bộ cơ quan

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp cơ quan

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp Chi bộ cơ quan

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Giải quyết công việc

Chủ trì họp sơ kết công tác quý I/2018 cơ quan, chi bộ; dự họp công đoàn

Giải quyết công việc

Tổ chức phục vụ và tham gia Đoàn Lãnh đạo UBDT thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018 của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh

Tổ chức phục vụ và tham gia Đoàn Lãnh đạo UBDT thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018 của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Kiên Giang

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Chiều: Dự họp giao ban tuần

Chiều: Giải quyết công việc

Dự họp sơ kết công tác quý I/2018 cơ quan, chi bộ, công đoàn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Dự Lễ Kiết giới SIMA tại Chùa PôThiNhen, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ

Sáng: Dự họp giao ban tuần

Chiều: Chỉ đạo phối hợp cử công chức tham gia Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào DTTS

Dự họp sơ kết công tác quý I/2018 cơ quan, chi bộ, công đoàn Chỉ đạo phối hợp cử công chức tham gia Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho người DTTS bằng nguồn NSNN giai đoạn 2018-2025

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chỉ đạo báo cáo tuần 14

Giải quyết công việc

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Chủ trì họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

HỌC VIỆN DÂN TỘC 

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần tại Phòng họp tầng 2 nhà A

11h00: Chủ trì họp Liên tịch về công tác cán bộ tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Chủ trì họp về Đề án 402 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h30: Chủ trì họp đánh giá quý I/2018 thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo các đơn vị khối Tổng hợp

8h30': Phòng Tổ chức cán bộ

9h15': Phòng CTCT-HSSV

10h00': Phòng Kế hoạch - Tài vụ

10h45': Văn phòng Học viện
tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h00: Làm việc với Viện Khoa học Thể dục thể thao về phối hợp triển khai Đề tài khoa học cấp quốc gia CTDT.23.17/16-20 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h00: Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Kế hoạch tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng chính sách dân tộc và định hướng chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025 tại 80 Phan Đình Phùng

14h00: Nghe báo cáo công tác tài chính năm 2017, 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h00: Tham dự Hội nghị Đảng ủy cơ quan UBDT về sơ kết công tác đảng quý I/2018 tại 80 Phan Đình Phùng

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Chủ trì Hội nghị chủ chốt đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động và lấy Phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo quý I/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

14h00: Chủ trì họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng 3 tại Hội trường tầng 3 nhà A

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

Nghỉ ốm

8h30: Chủ trì họp đánh giá quý I/2018 thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo các đơn vị khối Khoa học:

8h30': Phòng KH-HTQT

9h15': Trung tâm TVCG KHCN

10h00': Viện NCVHDT

10h45': Viện CLCSDT
tại Hội trường tầng 3 nhà A.

14h00: Làm việc với Văn phòng Chương trình Nông thôn mới tại 165 Chùa Bộc

Nghỉ phép

8h30: Dự chỉ đạo Hội nghị tổng kết hoạt động Tháng thanh niên, sơ kết công tác Đoàn quý I/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Chủ trì họp Hội đồng xét giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2018 (Phòng Đào tạo) tại Hội trường tầng 3 nhà A.

15h30: Chủ trì họp Hội đồng xét giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2018 (Khoa Sau đại học) tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h30: Tham gia hội nghị chủ chốt đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động và lấy Phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo quý I/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham gia họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng 3 tại Hội trường tầng 3 nhà A

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

8h30: Tham gia họp Hội ý công tác tuần tại Phòng họp tầng 2 nhà A

11h00: Tham gia họp Liên tịch về công tác cán bộ tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Tham gia họp về Đề án 402 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h30: Tham dự họp chi bộ Khối Trung tâm tại Giảng đường Nhà C

14h00: Chủ trì họp đánh giá quý I/2018 thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo các đơn vị khối Bồi dưỡng:

14h00': Khoa QLNN CTDT

14h45': Khoa VHDTTS

15h30': Trung tâm HTĐT PTNL

16h15': Trung tâm BDKTCTDT tại Giảng đường Nhà C

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Đồng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác khảo thí các lớp bồi dưỡng năm 2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

Giải quyết công việc

8h30: Tham gia hội nghị chủ chốt đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động và lấy Phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo quý I/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham gia họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng 3 tại Hội trường tầng 3 nhà A

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

8h30: Tham gia họp Hội ý công tác tuần tại Phòng họp tầng 2 nhà A

11h00: Tham gia họp Liên tịch về công tác cán bộ tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Chủ trì họp Ban soạn thảo ngành Công tác xã hội tại Hội trường tầng 3 nhà A

9h00: Tham dự cuộc họp của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng với Ngân hàng Thế giới (WB) tại 80 Phan Đình Phùng

14h00: Chủ trì họp đánh giá quý I/2018 thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo các đơn vị khối Đào tạo

14h00': Khoa DBĐH

14h30': Khoa SĐH

15h00': Trung tâm TTTV

15h45': Phòng Đào tạo

16h30': Phòng KT-ĐBCL tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h30: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo lập các Đề án mở ngành đào tạo tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Đồng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác khảo thí các lớp bồi dưỡng năm 2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h30: Tham dự họp Chi bộ khối phòng số 2 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Tham gia hội nghị chủ chốt đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động và lấy Phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo quý I/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham gia họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng 3 tại Hội trường tầng 3 nhà A

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Chủ trì họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Chủ trì họp triển khai hệ thống CSDL DTTS cho các Ban Dân tộc

Sáng: Dự Hội nghị công nghệ CISCO - KS Melia

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 25 sơ kết Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2018

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp chi bộ TTTT

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC 

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự).

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 4/2018

Sáng: Làm việc Với Hội Nhà báo Việt Nam

Chiều: Giải quyết công việc.

 Giải quyết công việc

 

Sáng: Họp Ban Thư ký Chi hội Nhà báo

Chiều: Giải quyết công việc.

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự).

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 4/2018

 Giải quyết công việc

 Giải quyết công việc

 Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN  

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Sáng: Họp dự giao ban  công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018 tại Hội trường C

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp sinh hoạt khối nội dung

Hội nghị Cộng tác viên tại Sơn La

Chủ trì Hội nghị Cộng tác viên tại Sơn La

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Dự giao ban Báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

Chiều: Giải quyết công việc

Chiều: Họp sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp sinh hoạt khối nội dung

Hội nghị Cộng tác viên tại Sơn La Hội nghị Cộng tác viên tại Sơn La

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Chủ trì họp giao ban NKDT (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban NKDT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

8h00: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 25 sơ kết công tác xây dựng Đảng Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018.
(Hội trường Nhà C - UBDT)

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban NKDT

Giải quyết công việc

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2