Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020

04:12 PM 20/01/2021 |   Lượt xem: 976 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 75/TB-UBDT ngày 20/01/2021: xem tại đây