Thông báo: Lấy ý kiến góp ý Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG vay vốn của WB

03:04 PM 15/05/2018 |   Lượt xem: 5734 |   In bài viết | 

Sổ tay hướng dẫn xem tại đây

Văn bản góp ý gửi về Văn phòng Điều phôi nông thôn mới Trung ương (Nhà B9, Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, thư điện tử: khth.ntm@gmail.com) và Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (Thư điện tử: vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn) trước ngày 20/5/2018 để tổng hợp và hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt./.

(Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: đ/c Bùi Trường Minh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương theo số điện thoại 0942565562 và thư điện tử minhbt77@gmail.com).