Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 42

03:59 PM 20/10/2014 |   Lượt xem: 1687 |   In bài viết | 

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 42 (từ ngày 13/9 đến ngày 17/9/2014) và ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, các Vụ, đơn vị dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước hoan đã kết luận triển khai và giao nhiệm vụ trọng tâm cho một số Vụ, đơn vị như sau:

Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với Vụ Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban tiếp tục hoàn thiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; thống nhất tên gọi các Đề án, chính sách, thời gian trình sản phẩm của Đề án, chính sách… báo cáo Lãnh đạo Ủy ban phụ trách Khối trước khi trình tập thể Lãnh đạo Ủy ban.

Vụ Tổng hợp hoàn thiện Báo cáo sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2014, lưu ý cân nhắc một số nội dung đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị, phần phụ lục còn một số sơ xuất, cần thống nhất về tên gọi, thời gian trình các Đề án, chính sách, khẩn trương trình Lãnh đạo Ủy ban ký ban hành.

Trung tâm Thông tin khẩn trương hoàn thiện Đề án nâng cấp Cổng Thông tin Điện tử và Hệ thống điều hành tác nghiệp của Ủy ban; trao đổi, thống nhất với Vụ Kế hoạch – Tài chính trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

Để chuẩn bị cho kế hoạch nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020, Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị tổng hợp tiến độ xây dựng đề án năm 2014, các đề án trung hạn và đề án năm 2015 đăng ký trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến Ban Cán sự Đảng bàn thống nhất chủ trưởng chỉ đạo xây dựng các Đề án.

Về công tác cải cách hành chính, Vụ Tổ chức Cán bộ tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2014, xây dựng kế hoạch năm 2015. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban về thực hiện đẩy mạnh công tác cải các hành chính quý IV năm 2014 và xây dựng kế hoạch năm 2015 (thành lập Tổ Cải cách hành chính của các Vụ, đơn vị). Các Vụ, đơn vị được giao xây dựng Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2014 cần cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng Đề án, khả năng hoàn thành (hoặc không hoàn thành, nguyên nhân…) để Lãnh đạo Ủy ban xem xét, chỉ đạo.

Về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ II: Giao Vụ Dân tộc Thiểu số nắm chính xác thời gian tổ chức Đại hội các tỉnh, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban phụ trách địa bàn bố trí đi dự theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban.

Vụ Tuyên truyền phối hợp với các Vụ, đơn vị, các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ cho Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đỗ thủ khoa, điểm cao trong các kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014 (tổ chức ngày 01/11/2014 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Vụ Tổ chức Cán bộ khẩn trương tham mưu trình Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban về nhân sự để thực hiện quy trình xem xét, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc theo quy định.

Ban biên tập (UBDT)