Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban trong tuần từ 04/11/2013 đến 08/11/2013

09:34 AM 11/11/2013 |   Lượt xem: 2742 |   In bài viết | 

1- Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban trong tuần:

- Chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu xây dựng công trình trụ sở Ủy ban;

- Chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch tự kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương IV về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, Chỉ thị 03 và các Nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ Ủy ban.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động "Ngày pháp luật Việt Nam" và xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 của Ủy ban; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/04/2011 về kết quả thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1977/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2, Quyết định số 2472/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015; tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2013; tiếp tục tổ chức các Đoàn đi tặng chăn ấm cho học sinh dân tộc thiểu số tại 23 trường Phổ thông dân tộc nội trú.

- Chỉ đạo xây dựng văn bản hướng dẫn địa phương về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ II năm 2014; Tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực Lãnh đạo cho cán bộ, công chức nữ dân tộc thiểu số đang công tác trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc”; Xây dựng kế hoạch đoàn cấp cao của UBDT đi thăm và làm việc tại Trung Quốc theo Thỏa thuận Hợp tác; Hoàn thành Tờ trình, dự thảo Quyết định của TTg trình TTg về đề án hỗ trợ phát triển KT-XH các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2011 - 2020.

- Chỉ đạo hoàn thiện công tác thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg; Xây dựng văn bản gửi các Bộ, ngành liên quan trả lời đơn thư của công dân về thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định 116; Làm việc với các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng để phối hợp ký Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Chương trình 135; Xây dựng văn bản trả lời các địa phương, tổ chức, cá nhân có thắc mắc liên quan đến Quyết định 447/QĐ-UBDT về phân định 3 khu vực vùng dân tộc miền núi (Hà Giang; huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; tỉnh Đắc Lắc); Kế hoạch, tổ chức Đoàn công tác liên Bộ kiểm tra công tác giảm nghèo năm 2013 tại 4 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

- Chỉ đạo đôn đốc nhóm tư vấn hoàn thiện chỉnh sửa Đề án thành lập Học viện Dân tộc để Tiểu ban xây dựng đề án rà soát, chỉnh sửa lại trước khi gửi xin ý kiến các Vụ, đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến về bổ sung BCH Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015; công tác chuẩn bị, nội dung tổ chức Đại hội Công đoàn Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2013 - 2018;

- Làm việc với Văn phòng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc; Chủ trì hội thảo lần 2 xây dựng Ấn phẩm song ngữ Anh - Việt giới thiệu về Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ;

- Đón tiếp Đoàn người có uy tín tỉnh Lai Châu, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

- Kiểm tra kết quả thực hiện đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2013 tại tỉnh Lai Châu.

- Họp triển khai Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBDT về công tác tuyển dụng, thi tuyển công chức;

- Trong tuần Ủy ban Dân tộc đã ban hành 43 văn bản để chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác.

2- Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới:

- Chỉ đạo Đại hội Công đoàn Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2013 – 2018.

- Tổ chức Lễ biểu dương học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đỗ thủ khoa, điểm cao kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2013.

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban Dân tộc năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành năm 2014.

- Chỉ đạo triển khai hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2013.

- Chỉ đạo Thanh tra Uỷ ban báo cáo kết quả và đề xuất xử lý kết quả thanh tra toàn diện dự án ứng dụng điện mặt trời.

- Chỉ đạo hoàn thiện các Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 551, 755, 33.

- Chỉ đạo hoàn thành chỉnh sửa Đề án thành lập Học viện Dân tộc.

- Họp Ban Cán sự Đảng cho ý kiến về công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác; Họp HĐ thi đua khen thưởng.

- Làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB), UNDP về các dự án hỗ trợ giảm nghèo vùng DTTS.

- Dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, tại tỉnh Hòa Bình.

- Họp Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết TW 5 (khóa VIII).

- Họp Tiểu ban xây dựng Đề án thành lập Học viện Dân tộc;

- Họp kế hoạch công tác năm 2014 của các Vụ, đơn vị.

- Tiếp Đoàn người có uy tín tiêu biểu tỉnh Lào Cai, Quảng Bình và huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Thủy Vân (UBDT)