Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban trong tuần từ 23/12/2013 đến 28/12/2013

09:54 AM 03/01/2014 |   Lượt xem: 2493 |   In bài viết | 

1. Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban trong tuần:

Chủ trì Hội nghị toàn quốc Công bố Chiến lược công tác dân tộc và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và kết luận chỉ đạo;

Họp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban về khen thưởng Ủy ban năm 2013, dự thảo kết luận thanh tra dự án ứng dụng điện mặt trời và một số nhiệm cuối năm 2013, tháng 1 năm 2014; Họp Ban thường vụ Đảng ủy; chỉ đạo đôn đốc các Đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 03 hoàn tất các báo cáo kết quả, kết luận của Đoàn;

Chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg và triển khai thực hiện Quyết định số 1977/QĐ-TTg; Tổng hợp đề xuất của các Vụ, đơn vị thuộc UBDT về chương trình xây dựng Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBDT; Xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số"; Tiếp tục hoàn thiện Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc về hội nhập quốc tế giai đoạn 2014 - 2020 theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thiện Báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững tại 4 tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi; Hoàn thiện Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 102/2009/QĐ-TTg về hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn; Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Hoàn thiện Quyết định Quy định đón tiếp các Đoàn đại biểu người dân tộc thiểu số; Chỉ đạo hoàn thiện và ký ban hành văn bản hướng dẫn địa phương chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II;

Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015.

Trong tuần Ủy ban Dân tộc đã ký ban hành 22 văn bản để chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới:

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 chiều ngày 15/01/2014 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong. Hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo; Chỉ đạo làm việc với các Vụ chức năng của Văn phòng Chính phủ để chuẩn bị hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2014 và Thông báo kết luận của Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị công bố và triển khai Quyết định của TTg về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Chỉ đạo các Vụ, đơn vị hoàn thành tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ của Vụ, đơn vị năm 2014; Chỉ đạo Tiểu ban xây dựng Đề án thành lập Học viện Dân tộc phối hợp với các Vụ, đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có kết quả thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đi chúc Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ tại các địa phương.

Thủy Vân (UBDT)