Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban trong tuần từ ngày 18/11/2013 đến 22/11/2013

09:36 AM 25/11/2013 |   Lượt xem: 2475 |   In bài viết | 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban trong tuần:

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và hướng dẫn công tác tự kiểm tra, kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; Công tác Thanh tra, kế hoạch Thanh tra năm 2014; Rà soát, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013; Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014; Triển khai xây dựng đề tài khoa học; Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" theo Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo hoàn thiện: Đề cương chi tiết Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc về hội nhập quốc tế giai đoạn 2014 - 2020 theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg.

- Chỉ đạo xây dựng xong kế hoạch đón Đoàn của Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người Vương quốc Thái Lan; Đoàn của Bộ Các vấn đề biên giới Cộng hòa Liên bang Myanmar sang thăm theo Thỏa thuận Hợp tác; Chuẩn bị nội dung làm việc với Báo cáo viên đặc biệt về quyền văn hóa của Liên Hợp quốc trong chuyến thăm và làm việc tại Ủy ban Dân tộc ngày 28/11/2013.

- Tham gia Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tại tỉnh Hòa Bình và dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII; Dự khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản VH Việt Nam” tại Làng Văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam; Dự Lễ hội Ok-Om-Bok tỉnh Trà Vinh.

- Tiếp đồng bào Người có uy tín tỉnh Lào Cai.

- Trong tuần Ủy ban Dân tộc đã ký ban hành 35 văn bản để chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần tới:

- Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo Tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban Dân tộc năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành năm 2014; Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013; dự thảo dự toán ngân sách và kế hoạch công tác năm 2014.

- Tiếp tục hoàn thiện Thông tư liên tịch Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch Ủy ban Dân tộc – Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch hướng dẫn QĐ 551; Tiếp tục triển khai việc xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2020 theo kế hoạch; Tham mưu sửa đổi Quyết định 30/2007/QĐ-TTg; đôn đốc cơ quan chức năng của Văn phòng CP sớm trình có Quyết định của TTg phê duyệt thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã ĐBKK, xã ATK, xã biên giới thuộc diện đầu tư Chương trình 135; Tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương , chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chỉ đạo công tác bình xét thi đua - khen thưởng năm 2013 của các Vụ đơn vị; Chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; Tiếp tục rà soát nhiệm vụ giữa các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, các Vụ, đơn vị để có điều chỉnh phù hợp.

Thuỷ Vân (UBDT)