Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại cuộc làm việc với Tạp chí Dân tộc rà soát thực hiện Kế hoạch 5 tháng đầu năm 2020, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020 và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

08:36 AM 16/06/2020 |   Lượt xem: 1445 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 683/TB-UBDT ngày 11/6/2020: xem tại đây