Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền rà soát thực hiện Kế hoạch 5 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020

03:45 PM 28/05/2020 |   Lượt xem: 1711 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 612/TB-UBDT ngày 26/5/2020: xem tại đây