Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ISO của Ủy ban Dân tộc

09:39 AM 05/09/2019 |   Lượt xem: 2294 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 70/TB-UBDT ngày 30/8/2019: xem tại đây