Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tại cuộc làm việc với Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ủy ban

08:51 AM 20/05/2020 |   Lượt xem: 1567 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 577/TB-UBDT ngày 18/5/2020: xem tại đây