Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban Dân tộc

02:13 PM 31/08/2014 |   Lượt xem: 1647 |   In bài viết | 

Nội dung chi tiết xem tại đây

UBDT (UBDT)