Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc từ ngày 14-18/7/2014

02:30 PM 20/07/2014 |   Lượt xem: 2973 |   In bài viết | 

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử:- Chủ trì Giao ban Lãnh đạo Ủy ban; Chủ trì Hội nghị đánh giá 01 năm triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và 03 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc; Chủ trì Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh; Thực hiện nội dung Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tại Đài Truyền hình Việt Nam.- Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc tại các tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, An Giang, Kiên Giang.2. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng:- Chỉ đạo công tác tổ chức và dự Hội nghị đánh giá 01 năm triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và 03 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc; Chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức và dự Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh; Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2015 của các Vụ, đơn vị phụ trách; Chỉ đạo Ban Quản lý DAĐTXD xây dựng kế hoạch đấu thầu xây dựng trụ sở cơ quan UBDT theo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.- Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Dự họp góp ý nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và dự thảo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBDT.3. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn:- Dự Hội nghị đánh giá 01 năm triển khai Chiến lược công tác dân tộc, 03 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc và Lễ ra mắt Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh; Dự họp góp ý nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và dự thảo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBDT; Chủ trì họp Thường trực Ban tổ chức Lễ tuyên dương học sinh DTTS có thành tích cao năm 2014.- Chỉ đạo Vụ Tuyên truyền: Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL và Thông tư số 166/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương học sinh DTTS có thành tích cao năm 2014, trình Lãnh đạo UBDT và TTXVN; Hoàn thiện các nội dung tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại năm 2014; Đề xuất thành lập Ban soạn thảo Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016-2020”; Tổng hợp, đề xuất thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi Tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS và an ninh biên giới trong đồng bào các dân tộc khu vực biên giới năm 2014 tại tỉnh Thanh Hóa.- Chỉ đạo Vụ Địa phương II xây dựng chương trình Đoàn công tác đi khảo sát, nghiên cứu và đánh giá việc tổ chức thực hiện CSDT vùng Tây Nguyên sau 25 năm đổi mới tại các tỉnh Tây Nguyên.- Cho ý kiến về Đề án đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc; Ban hành báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2014.4. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Xuân Lương:- Chỉ đạo các Vụ, đơn vị: Vụ Địa phương I: Xây dựng kế hoạch tổ chức Đoàn công tác nắm tình hình, kết quả công tác đào tạo, bố trí việc làm cho sinh viên người DTTS tại các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Vụ Dân tộc Thiểu số: Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tọa đàm và thăm quan mô hình thí điểm về bình đẳng giới năm 2014 cho 8 tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ. Vụ Hợp tác Quốc tế: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan chuẩn bị chương trình cho Đoàn Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi công tác Nam Phi. Vụ Pháp chế, Vụ KH-TC: Phối hợp với các Vụ, đơn vị tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc và 03 năm triển khai thực hiện Nghị định 05 tại khu vực phía Nam; Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của UBDT về Luật Biển Việt Nam.- Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Dự Đại hội Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Thái Nguyên; Chủ trì Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và người lao động của UBDT.5. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Phước Hoan:- Chủ trì làm việc với các Vụ chức năng của Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban, các Vụ, đơn vị trực thuộc hoàn thiện dự thảo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBDT về CSDT; Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc; Chỉ đạo hoàn thiện văn bản gửi UBND các tỉnh về việc rà soát và thực hiện các dự án định canh định cư cho đồng bào DTTS theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn năm 2015; Nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các Đề án theo Quyết định 755 của tỉnh Đắk Lắk, Thái Nguyên.- Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết 30-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Dự Tọa đàm đối thoại chính sách về CSDT tại Đài Truyền hình Việt Nam.6. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng:- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức thi tuyển công chức hành chính của Ủy ban năm 2014; Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào làm việc tại Ủy ban năm 2014 sau khi có văn bản trả lời của Bộ Nội vụ. Làm việc với Lãnh đạo Viện Dân tộc và Ban Chủ nhiệm Đề tài “Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn QLNN về công tác dân tộc từ sau đổi mới, đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng QLNN về công tác dân tộc trong thời gian tới”; Chỉ đạo Viện Dân tộc và các chủ nhiệm đề tài, dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề tài khoa học, dự án điều tra cơ bản và dự án môi trường năm 2014 đảm bảo đúng thời gian và chất lượng nghiên cứu.- Dự họp Chính phủ chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Dự Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-Ne-Vơ về vấn đề Đông Dương năm 1954.- Chủ trì họp Hội đồng thi tuyển công chức của Ủy ban năm 2014; Họp Lãnh đạo Ủy ban và các Vụ, đơn vị góp ý Dự thảo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBDT về CSDT và Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc.* Đánh giá chung:Trong tuần, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công việc sát sao, kịp thời, trọng tâm là các nội dung: Góp ý hoàn thiện Dự thảo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBDT về CSDT và Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc; Công tác xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2015. Các Vụ, đơn vị tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ được giao và đều cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, trong đó trọng tâm là: Tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và 3 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về Công tác dân tộc và Lễ công bố quyết định, ra mắt Văn phòng đại diện của UBDT tại TP Hồ Chí Minh; Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương báo cáo kết quả thực hiện CSDT 6 tháng đầu năm, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giải quyết những bất cập, vướng mắc trong thực hiện các CSDT; Thẩm tra Đề án thực hiện theo Quyết định 755/QĐ-TTg của các địa phương; Hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong triển khai tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ II, gửi công văn đề nghị Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí khen thưởng Đại hội DTTS cấp tỉnh, huyện; Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2015; Hoàn tất việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và kinh phí năm 2014 trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban phê duyệt; Đôn đốc triển khai nhiệm vụ Đề án vị trí việc làm, thi tuyển công chức hành chính; triển khai các đề tài khoa học, đề án trình Chính phủ…

UBDT (UBDT)