Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc từ ngày 18-22/8/2014

02:37 PM 25/08/2014 |   Lượt xem: 1784 |   In bài viết | 

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệmUBDT Giàng Seo Phử:

- Chủ trì họp Ban Cán sự Đảng cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung khác; Chủ trì buổi làm việc và ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và Ban Kinh tế Trung ương giai đoạn 2014-2020; Chủ trì tiếp Đoàn đại biểu học sinh tiêu biểu các DTTS tỉnh Lào Cai; Dự chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

- Trưởng Đoàn đại biểu của UBDT đi thăm và làm việc tại Cộng hòa Nam Phi.

2. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng:

- Dự họp Ban Cán sự Đảng cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung khác; Dự buổi làm việc và ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và ban Kinh tế Trung ương;

- Làm việc với Nhà khách Dân tộc và các Vụ, đơn vị về phương án kiến trúc xây dựng công trình Nhà khách Dân tộc.


- Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức TƯ về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.3. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn:

- Dự họp Ban Cán sự Đảng cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung khác; Dự buổi làm việc và ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và Ban Kinh tế Trung ương; Tiếp Đoàn đại biểu học sinh tiêu biểu các DTTS tỉnh Lào Cai.

- Làm việc với UBDT tỉnh Thanh Hóa, BĐBP về tình hình công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS vùng DTTS 6 tháng đầu năm và thống nhất nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi Tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS và an ninh biên giới trong đồng bào các dân tộc khu vực biên giới năm 2014 tại tỉnh Thanh Hóa.

- Cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các Đoàn công tác của UBDT dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ II.

4. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương:

- Dự họp Ban Cán sự Đảng cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung khác; Dự buổi làm việc và ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và Ban Kinh tế Trung ương; Chủ trì tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Sơn La.

- Chỉ đạo các đơn vị phụ trách: Tổ chức Đoàn công tác thăm hỏi đồng bào bị thiên tai tại huyện Tam Đường (Lai Châu); Tổ chức Đoàn công tác tại Sơn La, Lào Cai thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá việc xây dựng các hương ước, quy ước cam kết tham gia quản lý bảo vệ rừng đối với đồng bào DTTS các tỉnh Tây Bắc”; Xây dựng dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thành phần dân tộc; Xây dựng Kế hoạch tổ chức tọa đàm và thăm quan mô hình thí điểm về bình đẳng giới năm 2014 cho 8 tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ; Chuẩn bị tổ chức Hội nghị “Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế vùng DTTS” (dự kiến ngày 28/8/2014); Tổ chức Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi công tác Nam Phi; Xây dựng báo cáo các đoàn công tác của UBDT làm việc tại Campuchia và Thái Lan; Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; Chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật có hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS khu vực Đông Nam bộ” tại tỉnh Đồng Nai.

5. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan

- Dự họp Ban Cán sự Đảng cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung khác; Dự buổi làm việc và ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và ban Kinh tế Trung ương; Chủ trì trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho ông Garvan Mc Cann, Phó Đại sự Ailen tại Việt Nam.

- Trường đoàn kiểm tra thực hiện CSDT tại tỉnh Thanh Hóa.

- Chỉ đạo đơn vị phụ trách: Xây dựng văn bản chỉ đạo địa phương triển khai thực hiện nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai len cho Chương trình 135; Dự thảo công văn về việc thực hiện QĐ 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai ĐBKK, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020” gửi Bộ NNPTNT.

6. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng

- Chỉ đạo công tác chấm thi kỳ thi tuyển công chức hành chính của UBDT năm 2014; Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc dành cho cán bộ Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học khu vực Tây Nguyên của Đề tài cấp Nhà nước “Những vấn đề mới trong quan hệ dân tộc và định hướng hoàn thiện CSDT ở nước ta”.

- Dự lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cán bộ Dân tộc; Chủ trì tiếp Đoàn đại biểu học sinh tiêu biểu các DTTS tỉnh Hòa Bình; Dự họp Ban Cán sự Đảng cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung; Dự buổi làm việc và Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và Ban Kinh tế Trung.

* Đánh giá chung

Trong tuần, các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công việc sát sao, kịp thời, trọng tâm là các nội dung: Phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Chuẩn bị các nội dung làm việc và ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và Ban Kinh tế Trung ương; Tổ chức các Đoàn công tác đi kiểm tra, nắm tình hình công tác dân tộc và thực hiện CSDT tại các địa phương; Tổ chức tiếp các Đoàn đại biểu người có uy tín và học sinh có thành tích xuất sắc của các địa phương thăm UBDT.

Các Vụ, đơn vị tập trung lãnh đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao và đều cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, trong đó trọng tâm là: Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm của các Bộ, ngành, địa phương; Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ II; Tổng hợp, bảo vệ kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2015; Đôn đốc hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, công tác tổ chức chấm thi của Hội đồng thi tuyển công chức hành chính của Uỷ ban năm 2014; Hoàn thiện kế hoạch, nội dung các đoàn công tác của Uỷ ban đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài; Triển khai các đề án trình Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các Thông tư hướng dẫn của Uỷ ban, Thông tư liên tịch với các Bộ, ngành; Chuẩn bị nội dung để lãnh đạo Uỷ ban làm việc và ký chương trình phối hợp công tác với Ban Kinh tế Trung ương…

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần từ 25-29/8/2014:

Chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2015 của UBDT; Đôn đốc các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch, các Thông tư hướng dẫn thuộc thẩm quyền của Uỷ ban, các nhiệm vụ được giao cho các Vụ, đơn vị theo QĐ 600/QĐ-UBDT ngày 27/12/2013; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, trả lời các kiến nghị của các địa phương về tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ II; Hướng dẫn, trả lời các kiến nghị của địa phương về triển khai thực hiện CSDT và hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục chuẩn bị nội dung báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật, trong đào tạo, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS để báo cáo và làm việc với Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội.

UBDT (UBDT)