Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc từ ngày 21-25/7/2014

02:31 PM 27/07/2014 |   Lượt xem: 1951 |   In bài viết | 

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử:

- Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện CSDT tại các tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, An Giang, Kiên Giang.

- Chỉ đạo thực hiện các đề tài khoa học cấp Bộ năm 2014.

- Dự gặp mặt công chức, viên chức, người lao động của UBDT là thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ nhân dịp Kỷ niệm 67 năm ngày thương Thương binh, liệt Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2014).

2. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng:

- Chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban.

- Chủ trì làm việc, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2015 của các Vụ, đơn vị phụ trách; Chỉ đạo Ban Quản lý DAĐTXD xây dựng kế hoạch đấu thầu xây dựng trụ sở cơ quan UBDT theo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Đảng ủy cơ quan.

- Dự, chỉ đạo Đại hội các DTTS lần thứ II của huyện Phong Thổ (Lai Châu).

3. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn:

- Dự họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban.

- Chỉ đạo các Vụ, đơn vị phụ trách: Hoàn thiện nội dung phối hợp với TTXVN ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương học sinh DTTS học giỏi năm 2014; Hoàn thiện các nội dung tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại năm 2014; Hoàn thiện nội dung, chương trình Đoàn công tác đi khảo sát, nghiên cứu và đánh giá việc tổ chức thực hiện CSDT vùng Tây Nguyên sau 25 năm đổi mới tại 5 tỉnh Tây Nguyên; Hoàn thiện báo cáo chuyên đề “Chính sách và thực hiện chính sách phát triển vùng Tây Nguyên từ năm 1990 đến nay”.

4. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương:

- Chỉ đạo các Vụ, đơn vị phụ trách: Chuẩn bị báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật, trong đào tạo, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người DTTS đến ngày 30/6/2014 để báo cáo với Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Rà soát tình hình thực hiện Quyết định 1672/QĐ-TTg trên địa bàn các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang; Hoàn thiện tổng hợp danh sách 32.976 người có uy tín của 51 tỉnh, thành phố năm 2014; Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tọa đàm và tham thăm quan mô hình thí điểm về bình đẳng giới năm 2014 cho 8 tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ; Hoàn thiện các thủ tục liên quan chuẩn bị chương trình cho các đoàn Lãnh đạo UBDT đi công tác tại Nam Phi, Campuchia và Thái Lan vào tháng 8/2014; Xây dựng kế hoạch của đoàn UBDT đi công tác, học tập tại Myanmar vào tháng 9/2014 và Lào vào tháng 11/2014; Hoàn chỉnh dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc; Chủ trì tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của UBDT về Luật Biển Việt Nam.

- Đón tiếp và làm việc với Đoàn báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng nhân Nhân quyền Liên hiệp Hợp quốc về tự do tôn giáo, tín ngưỡng; Dự Hội thảo giảm nghèo vùng DTTS tỉnh Nghệ An.

5. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan:

- Dự họp triển khai Nghị quyết 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội khóa XIII về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 tại UBCVĐXH Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc; Chỉ đạo, phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc; Chỉ đạo Vụ CSDT về tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện CSDT, các đề án, hành động thực hiện diễn đàn VDPF 2013; Kế hoạch công tác kiểm tra thực hiện định canh định cư theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Dự lễ Khai mạc Hội thi Văn hóa-Thể thao các Trường PTDTNT lần thứ VII-2014 tại TP Cần Thơ.

6. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng:

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức thi tuyển công chức hành chính của Ủy ban năm 2014; Chỉ đạo phối hợp, đôn đốc Bộ KH&ĐT thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Điều tra thực trạng phát triển KT-XH của 53 DTTS”; Chỉ đạo Trung tâm Thông tin về tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ 2015; Làm việc với Bộ Tài chính và Trung tâm Thông tin về kế hoạch ngân sách năm 2015.

- Dự họp Tiểu ban văn kiện Đại hội XII của Đảng tại Bộ Ngoại giao; Họp Hội đồng Khoa học của Chương trình KH&CN cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc; Gặp mặt công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban là thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ nhân dịp Kỷ niệm 67 năm ngày thương Thương binh, liệt Liệt sĩ.

* Đánh giá chung:

Trong tuần, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công việc sát sao, kịp thời, trọng tâm là các nội dung: Hoàn thiện Dự thảo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBDT về CSDT và Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, gửi Văn phòng Chính phủ; Tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, nắm tình hình công tác dân tộc và thực hiện CSDT tại các địa phương.

Các Vụ, đơn vị tập trung lãnh đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao và đều cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, trong đó trọng tâm là: Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện CSDT 6 tháng đầu năm của các bộ, ngành, địa phương; Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ II; Tổng hợp xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2015; Hoàn thiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và kinh phí năm 2014 trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban phê duyệt; Đôn đốc hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, công tác chuẩn bị tổ chức thi tuyển công chức hành chính của Ủy ban năm 2014; Hoàn thiện kế hoạch, nội dung các đoàn công tác của Ủy ban đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài; Triển khai các đề án trình Thủ tướng Chính phủ…

UBDT (UBDT)