Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc từ ngày 28/7 đến 01/8/2014

02:32 PM 03/08/2014 |   Lượt xem: 1760 |   In bài viết | 

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử:

- Họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2014; Chủ trì giao ban Lãnh đạo Ủy ban;

- Dự chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh;

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung về công tác cán bộ phục vụ cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban và họp Ban Cán sự Đảng ngày 04/8/2014

2. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng:

- Chủ trì họp Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học “Giải pháp giảm nghèo bền vững khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ”; chủ trì Họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan; chủ trì họp Hội đồng Lương xét nâng lương thường xuyên quý II/2014 của Ủy ban;

- Trưởng đoàn công tác làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

3. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn:

- Trưởng Đoàn công tác đi khảo sát, nghiên cứu và đánh giá việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc vùng Tây Nguyên sau 25 năm đổi mới tại 02 tỉnh Đăk Nông và Kon Tum;

- Chỉ đạo Vụ Tuyên truyền: Hoàn thiện các nội dung tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại năm 2014; tổng hợp, đề xuất thành lập Ban Tổ chức Hội thi Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS và an ninh biên giới năm 2014, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban;

- Chỉ đạo Vụ Địa phương II: Tổ chức tập huấn “Truyền thông thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong đồng bào DTTS tại chỗ Tây Nguyên” tại tỉnh Đắc Lắk; hoàn thiện báo cáo chuyên đề “Chính sách và thực hiện chính sách phát triển vùng Tây Nguyên, từ năm 1990 đến nay”;

- Chỉ đạo hoàn thiện các nội dung, chương trình Đoàn đại biểu của Ủy ban Dân tộc đi công tác tại Vương quốc Thái Lan.

4. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương:

- Chỉ đạo các Vụ, đơn vị phụ trách: Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc kiểm tra nắm tình hình dân tộc, tôn giáo, công tác cử tuyển và đào tạo bố trí việc làm cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang; rà soát báo cáo thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao đối với 03 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu và Hà Giang” xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tọa đàm và thăm quan mô hình thí điểm về bình đẳng giới năm 2014 cho 8 tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị chương trình cho các đoàn đại biểu của Ủy ban đi công tác Nam Phi, CamPuChia và Thái Lan vào tháng 8/2014; dự thảo đề cương và kế hoạch xây dựng Chiến lược hội nhập quốc tế về công tác dân tộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn chỉnh dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc;

- Chỉ đạo Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, điều kiện để tổ chức Hội thảo về Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu Thống kê ngành công tác dân tộc tại thành phố Đà Nẵng;

- Dự họp tại Văn phòng Chính phủ; dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng xuất bản Trang Dân tộc – Miền núi trên Báo Nhân Dân.

5. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan:

- Chỉ đạo các Vụ, đơn vị phụ trách: Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án định canh, định cư theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg tại 02 tỉnh Sơn La và Điện Biên; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các Đề án theo Quyết định 755 của tỉnh Lâm Đồng; xây dựng văn bản gửi Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện cho vay theo chính sách tại Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg; xây dựng văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về giải quyết khó khăn khi thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-TTg; tiếp tục phối hợp với Vụ, đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ;

- Tham gia Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tuyên truyền về chính sách dân tộc tại các tỉnh khu vực Tây Nam bộ.

6. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng:

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức thi tuyển công chức hành chính của Ủy ban năm 2014; Chỉ đạo Viện Dân tộc sớm hoàn thành việc chuyển trụ sở và nhanh chóng ổn định làm việc tại khu trụ sở mới; chỉ đạo Ban Quản lý Dự án điện mặt trời làm việc với Giám đốc Quỹ Phát triển Nông thôn Ấn Độ tại Việt Nam kêu gọi vốn tài trợ cho dự án giai đoạn II.

- Chủ trì làm việc với tập thể lãnh đạo Trường Cán bộ Dân tộc và đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ về bàn giao công việc của đồng chí Hoàng Hữu Bình, Quyền Hiệu trưởng Trường Cán bộ Dân tộc để nghỉ hưu từ 01/8/2014, tạm thời phân công 2 đồng chí trong Ban Giám hiệu phụ trách một số công việc đến khi có Hiệu trưởng mới; yêu cầu Nhà trường giữ ổn định tổ chức trong thời gian chờ bổ nhiệm Hiệu trưởng mới và thường xuyên báo cáo tình hình của Nhà trường cho Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách và Lãnh đạo Ủy ban để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

- Dự họp Hội đồng khoa học của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc; dự họp Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan; chủ trì họp Hội đồng thi tuyển công chức hành chính của Ủy ban năm 2014.


* Đánh giá chung:

Trong tuần, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công việc sát sao, kịp thời, trọng tâm là các nội dung: Hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc gửi Văn phòng Chính phủ; tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, nắm tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tại các địa phương; giao bổ sung nhiệm vụ kế hoạch và kinh phí năm 2014 cho các Vụ, đơn vị; dự chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ II năm 2014 tại một số địa phương.

Các Vụ, đơn vị tập trung lãnh đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao và đều cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, trong đó trọng tâm là: Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện CSDT 6 tháng đầu năm của các bộ, ngành, địa phương; Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ II; Tổng hợp xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2015; đôn đốc hoàn thiện đề án vị trí việc làm, công tác chuẩn bị tổ chức thi tuyển công chức hành chính của Ủy ban năm 2014; Hoàn thiện kế hoạch, nội dung các đoàn công tác của Ủy ban đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài; Triển khai các đề án trình Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các Thông tư hướng dẫn của Ủy ban, Thông tư liên tịch với các Bộ, ngành; xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành tháng 7 và tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2014; chuẩn bị nội dung để lãnh đạo Ủy ban làm việc và ký chương trình phối hợp công tác với Ban Kinh tế Trung ương; tổ chức đoàn công tác đi thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào DTTS huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang bị thiệt hại do mưa lũ…Tuy nhiên, một số Vụ, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn chậm, hiệu quả chưa cao, công tác nắm tình hình địa phương, tình hình đồng bào DTTS còn hạn chế, chưa kịp thời, nhất là tình hình thiệt hại do mưa lũ sau cơn bão số 2 vừa qua…

Một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo, điều hành (tuần từ 04/8/2014 – 8/8/2014)

Chỉ đạo, triển khai tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2014 của Ủy ban đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định và thành công tốt đẹp; Chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2015 của Ủy ban Dân tộc; đôn đốc các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch, các Thông tư hướng dẫn thuộc thẩm quyền của Ủy ban, các nhiệm vụ được giao cho các Vụ, đơn vị theo Quyết định 600/QĐ-UBDT, ngày 27/12/2013; phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, trả lời các kiến nghị của các địa phương về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ II năm 2014; hướng dẫn, trả lời các kiến nghị của địa phương về triển khai thực hiện chính sách dân tộc và hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức giao ban Ủy ban tháng 8/2014; tiếp tục chuẩn bị nội dung báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật, trong đào tạo, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số để báo cáo và làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; chuẩn bị nội dung làm việc với Ban Kinh tế Trung ương; tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại 2014 cho cán bộ công chức của Ủy ban tại Hà Nội; tổ chức Hội thảo về Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu Thống kê ngành công tác dân tộc tại thành phố Đà Nẵng.

UBDT (UBDT)