Phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử tại Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Thông tin

03:01 PM 09/09/2014 |   Lượt xem: 1840 |   In bài viết | 

Tôi rất vui mừng được đến dự Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Thông tin (9/9/1999 – 9/9/2014). Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khoẻ các quý vị đại biểu, khách quý đã có mặt tại Lễ Kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng này; tôi thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Thông tin.
Nhân dịp này, cho phép tôi gửi lời thăm hỏi ân cần và sâu sắc tới các đồng chí cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động đã từng công tác và làm việc tại Trung tâm Thông tin, qua các thời kỳ.

Đẩy mạng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, UBDT luôn xác định, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý. Với chức năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, ngay từ khi thành lập, Trung tâm Thông tin đã khẳng định được vai trò của mình trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, cung cấp thông tin về công tác dân tộc trên mạng tin học từ Trung ương đến địa phương.

Trong suốt 15 năm qua, vị thế của Trung tâm Thông tin không ngừng được nâng lên, các nhiệm vụ được giao hằng năm đều hoàn thành tốt như: Khai trương, đưa Cổng Thông tin điện tử Uỷ ban Dân tộc đi vào hoạt động tại tên miền ubdt.gov.vn, phục vụ hiệu quả thông tin, truyền thông về hoạt động ngành công tác dân tộc; Tổ chức biên tập các bản tin đa phương tiện, các ấn phẩm truyền thông nhằm chuyển tải các ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Uỷ ban; tuyên truyền chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đối thoại chính sách dân tộc; phản hồi các ý kiến, nguyện vọng của đồng bào DTTS; duy trì, nâng cấp hệ thống máy chủ; bảo mật mạng UBDT; làm tốt công tác bảo trì cho toàn bộ máy tính PC của UBDT; xây dựng các phần mềm ứng dụng điều hành tác nghiệp, hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc của UBDT, giúp đơn giản hoá thủ tục hành chính…Tham gia hỗ trợ kỹ thuật thực hiện tổng hợp, tính toán số liệu của đợt điều tra “Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn”, góp phần hoàn thành việc xác định các tiêu chí phân định 3 khu vực; thông tin cơ bản về các dân tộc thiểu số lên trang web của tổ chức Liên Hợp quốc tại Việt Nam; xây dựng Trang thông tin Năm quốc tế về miền núi 2002; cùng với sự đầu tư của Unicef, Trung tâm đã triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Bản đồ số về công tác dân tộc của Việt Nam (Ceminfo), kết nối vào hệ thống cơ sở dữ liệu được công bố trên toàn thế giới; là đơn vị thường trực xây dựng cầu truyền hình trực tiếp “Đối thoại với đồng bào dân tộc thiểu số về công tác dân tộc”; đặt nền móng đầu tiên trong công tác bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan làm công tác dân tộc…

Thành tích của Trung tâm Thông tin đã đạt được trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của ngành công tác dân tộc; từng bước vươn lên, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; xây dựng được niềm tin đối với cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.
Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, tôi ghi nhận và biểu dương thành tích của các đồng chí đạt được trong 15 năm qua; xin nhiệt liệt chúc mừng toàn thể các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Thông tin. Nhân dịp này, thay mặt UBDT, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài UBDT đối với Trung tâm Thông tin.

Trung tâm Thông tin với Cổng thông tin điện tử UBDT là đầu mối kết nối hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan hành chính các cấp, hướng tới phục vụ triển khai hoạt động dịch vụ công và xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa UBDT với nhân dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện có kết quả Chương trình cải cách hành chính.

Tôi mong rằng tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Thông tin không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, nỗ lực phấn đấu để thông tin trên Cổng Thông tin Điện tử UBDT trung thực, chính xác; bảo đảm an toàn bảo mật, an ninh hệ thống mạng, hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra. Thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông về hoạt động của hệ thống cơ quan công tác dân tộc; cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu thông tin điện tử về lĩnh vực công tác dân tộc; xây dựng, phát triển và tổ chức vận hành khai thác hệ thống mạng tin học của UBDT, đảm bảo khả năng triển khai Chính phủ điện tử; duy trì và phát triển Cổng Thông tin Điện tử UBDT theo lộ trình Chính phủ điện tử; xây dựng và triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và tích hợp các hệ thống thông tin của UBDT.

2. Tổ chức triển khai các hoạt động trên Cổng Thông tin Điện tử của UBDT, biên tập các bản tin đa phương tiện, các ấn phẩm truyền thông, nhằm truyền tải các ý kiến chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBDT, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đối thoại chính sách dân tộc; phản hồi ý kiến của đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Chủ trì đảm bảo công tác an toàn và bảo mật hệ thống thông tin điện tử của UBDT.

4. Thực hiện hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin và truyền thông;

5. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của UBDT. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các vụ, đơn vị thuộc UBDT. Nhanh chóng khắc phục các hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nâng thứ hạng xếp loại của UBDT ngang tầm với các Bộ ngành khác, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBDT.

Chúc toàn thể quý vị đại biểu cùng tập thể cán bộ Trung tâm Thông tin sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt./.

UBDT (UBDT)