Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban ngày 16/12/2013

09:54 AM 16/12/2013 |   Lượt xem: 2269 |   In bài viết | 

Sau khi nghe báo cáo tuần, các ý kiến thảo luận của Lãnh đạo Ủy ban và các đồng chí dự họp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận:

- Nhất trí với nội dung báo cáo công tác chỉ đạo điều hành trong tuần, tuy nhiên Văn phòng cần phối hợp với các 3 Vụ Địa phương cập nhật thông tin ở các địa phương, bổ sung đánh giá tình hình thiệt hại về tài sản, vật nuôi, hoa màu trong đợt mưa tuyết, rét đậm và đời sống của đồng bào dân tộc ở những nơi khó khăn để có kế hoạch phân công Lãnh đạo Ủy ban đi công tác địa phương kết hợp thăm và tặng quà, chúc tết đồng bào.

- Yêu cầu Lãnh đạo các Vụ, đơn vị chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 và tổng kết năm 2013 đảm bảo tiến độ, kết thúc vào ngày 20/12/2013.

- Giao Vụ Tổ chức Cán bộ chuẩn bị tốt nội dung kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Lãnh đạo; dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị sau đợt kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (từ ngày 21/12/2013 trở đi).

- Giao Vụ Kế hoạch Tài chính:

+ Phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung, kế hoạch, chương trình và các điều kiện tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 tại Nha Trang, Khánh Hòa dự kiến từ ngày 26/12/2013 đến 30/12/2013;

+ Rà soát các nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc trong Nghị định 05, Chỉ thị 1971 và nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2356/QĐ-TTg, ngày 04/12/2013 bổ sung nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 cho các Vụ, đơn vị; chuẩn bị kỹ Báo cáo đánh giá tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Tham mưu công văn trình Lãnh đạo Ủy ban ký gửi các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ được Thủ tướng phân công tại Quyết định số 2356/QĐ-TTg;

- Đồng ý tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 theo hình thức tổ chức Hội nghị trực tuyến, dự kiến tổ chức vào ngày 15/1/2014; Giao Văn phòng Ủy ban xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2013; Giao Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các Vụ liên quan, các địa phương, chuẩn bị kỹ nội dung, xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt trước ngày 10/01/2014; Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Tổng hợp kết quả bình xét khen thưởng năm 2013 toàn cơ quan của Hội đồng thi đua khen thưởng báo cáo Ban Cán sự; Lãnh đạo Ủy ban xem xét, quyết định.

- Giao Văn phòng Ủy ban tham mưu xây dựng kế hoạch công tác địa phương, thăm và chúc Tết đồng bào nhân dịp Tết Đoan Ngọ 2014 của Lãnh đạo Ủy ban, chuẩn bị kinh phí, quà Tết; Xây dựng Kế hoạch phân công Lãnh đạo và các Vụ, đơn vị trực chỉ huy và bảo vệ cơ quan trong dịp Tết năm 2014; Tham mưu kế hoạch thuê địa điểm làm việc mới của các Vụ, đơn vị thay thế địa điểm 18 Lý Văn Phúc; kế hoạch thuê trụ sở Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng hợp nội dung đề xuất của các Vụ, đơn vị trình Lãnh đạo Ủy ban; Xây dựng lịch họp đến hết tháng 12/2013, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban để triển khai các nội dung công tác.

- Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Ủy ban Dân tộc chuẩn bị nội dung báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng trụ sở Ủy ban và kế hoạch đấu thầu xây dựng trụ sở Ủy ban giai đoạn II.

- Giao Vụ Dân tộc thiểu số chuẩn bị Kế hoạch chi tiết và hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ II.

Thủy Vân (UBDT)