Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

04:56 PM 01/06/2021 |   Lượt xem: 1765 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 668/TB-UBDT, ngày 01/6/2021 chi tiết xem tại đây