Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Nhà khách Dân tộc

10:47 AM 21/05/2021 |   Lượt xem: 1502 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 604/TB-UBDT, ngày 21/5/2021 chi tiết xem tại đây