Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Thanh tra Ủy ban

07:52 AM 09/06/2021 |   Lượt xem: 1063 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 724/TB-UBDT, ngày 09/6/2021 chi tiết xem tại đây