Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Vụ Địa phương I

10:53 AM 24/05/2021 |   Lượt xem: 1702 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 612/TB-UBDT, ngày 22/5/2021 chi tiết xem tại đây