Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2021

03:00 PM 10/05/2021 |   Lượt xem: 1222 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 532-TB-UBDT, ngày 10/5/2021 chi tiết xem tại đây