Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020

10:37 AM 03/09/2020 |   Lượt xem: 1233 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1126-TB-UBDT, ngày 03/9/2020 chi tiết xem tại đây