Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại buổi làm việc với Vụ Tuyên truyền

08:24 AM 09/06/2021 |   Lượt xem: 2002 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 722/TB-UBDT, ngày 09/6/2021 chi tiết xem tại đây