Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc với tập thể Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền

10:36 AM 20/05/2021 |   Lượt xem: 1504 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 591/TB-UBDT, ngày 20/5/2021 chi tiết xem tại đây