Khánh Hòa: Không để đồng bào DTTS thiếu đói vì ảnh hưởng dịch bệnh

10:08 AM 23/08/2021 |   Lượt xem: 2140 |   In bài viết | 

Người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo xã Khánh Trung nhận gạo hỗ trợ từ UBND huyện Khánh Vĩnh

Theo đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền bằng tiếng dân tộc (Raglay, Ê Đê) trên sóng phát thanh, truyền hình ở địa phương về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh nói chung và đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, phát huy vai trò của Người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền cơ sở và hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.

Các địa phương triển khai kịp thời các gói hỗ trợ đến đồng bào DTTS, đồng thời đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào DTTS, không để đồng bào bị thiếu đói do bị ảnh hưởng dịch Covid-19.../.

(baodantoc.vn)