Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Tạp chí Dân tộc

04:48 PM 23/04/2021 |   Lượt xem: 2641 |   In bài viết | 

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tổng Biên tập TCDT cho biết Tạp chí Dân tộc, tiền thân là Tạp chí Dân tộc và Miền núi thành lập ngày 23/6/1999. Ngày 09/9/1999, Tạp chí xuất bản số đầu tiên. Năm 2003, đổi tên thành Tạp chí Dân tộc.

Từ khi thành lập đến năm 2017, TCDT thực hiện hai nhiệm vụ: xuất bản TCDT của UBDT với số lượng 1.991 cuốn; xuất bản ấn phẩm cấp cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo đơn đặt hàng của Chính phủ. Nhưng từ năm 2017 đến nay, TCDT chỉ thực hiện nhiệm vụ đặt hàng của Chính phủ với tần suất xuất bản 01 kỳ/tháng cho đối tượng là UBND xã vùng DTTS và miền núi.

Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm, TCDT còn thường xuyên thực hiện một số nhiệm vụ xuất bản các ấn phẩm, tài liệu chuyên đề như: Bản tin “Chương trình 135”; Đặc san “Chính sách dân tộc với cơ sở”… tổ chức các hội nghị, hội thảo; công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức sự kiện …

Theo đồng chí Nguyễn Quang Hải, mặc dù còn nhiều khó khăn, song qua 22 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển, TCDT đã khẳng định được vị thế trong làng báo chí Cách mạng Việt Nam và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng nhiều Cờ Thi đua tiêu biểu, xuất sắc và bằng khen… Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Quang Hải đã đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; mong muốn Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của TCDT trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đơn vị. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị: TCDT cần tiếp tục phát huy những thành tích mà đơn vị đạt được; rà soát, kiểm tra lại những vấn đề khó khăn để tìm cách giải quyết triệt để; xây dựng, hoàn thiện Đề án gắn liền với Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Về nội dung của TCDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: “TCDT cần tập trung nghiên cứu những chủ trương mới nhất của Đảng, Nhà nước liên quan đến thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đẩy mạnh thực hiện hoạt động kinh tế báo chí; chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban”...