Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số

05:01 PM 16/04/2021 |   Lượt xem: 3342 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vụ DTTS với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, đồng chí Lưu Xuân Thủy - Vụ trưởng Vụ DTTS cho biết, trong thời gian qua, Vụ DTTS đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao như: Tham mưu cho lãnh đạo UBDT thực hiện quản lý nhà nước về xác định tên gọi, thành phần các dân tộc Việt Nam; về bảo tồn và phát triển đối với các DTTS rất ít người; về bình đẳng giới, gia đình, phụ nữ và trẻ em vùng DTTS… Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phần các DTTS Việt Nam”; xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025; thực hiện chính sách đối với người có uy tín; thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025…

Toàn cảnh cuộc họp

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Lưu Xuân Thủy cũng báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT một số khó khăn, vướng mắc Vụ DTTS đang gặp phải trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, qua đó đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho ý kiến chỉ đạo, như: Liên quan đến nhiệm vụ xây dựng Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc; nguồn kinh phí tổ chức các Hội thảo...

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của Vụ DTTS thời gian qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị, trong điều kiện nhân sự hiện có, Vụ DTTS cần rà soát lại các nhiệm vụ, tổ chức phân công phân nhiệm với tinh thần lãnh đạo phải gương mẫu đi đầu, giao việc rõ người, rõ sản phẩm và triển khai với quyết tâm cao nhất.

Trong triển khai từng công việc cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Vụ DTTS cần phát huy hiệu quả vai trò theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các chính sách; các kế hoạch đang chuẩn bị triển khai cần xác định được rõ đối tượng, thời gian, địa điểm, nội dung, mục đích, ý nghĩa... phải thật cụ thể. Việc bố trí kinh phí cho các Hội thảo, cần xây dựng kế hoạch chi tiết kèm theo dự toán kinh phí và báo cáo theo đúng quy trình, thủ tục.

Xuân Thường