Đổi mới, kỷ cương, đoàn kết, dân chủ và phối hợp chặt chẽ

06:36 PM 29/12/2021 |   Lượt xem: 1368 |   In bài viết | 

Các đồng chỉ chủ trì Hội nghị

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh; Chủ tịch Công đoàn, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc Nguyễn Quang Hải. Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước; Công đoàn viên chức Việt Nam...

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện nhiệm vụ công tác của UBDT đã thu được nhiều kết quả. Lãnh đạo UBDT đã xác định những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm để chỉ đạo quyết liệt. Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng văn bản điện tử, hệ điều hành tác nghiệp nhằm cải tiến cách thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hướng đến thực hiện mục tiêu Chính phủ điện tử và chuyển đổi số…

Tổ chức tổng kết chương trình, chính sách giai đoạn 2016-2020; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt các chính sách hiện hành; tăng cường hợp tác quốc tế thu hút thêm nguồn vốn cho vùng đặc biệt khó khăn; nắm chắc tình hình, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở vùng dân tộc và miền núi, nhất là tình hình đại dịch Covid-19. Công tác chỉ đạo điều hành đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, có kế hoạch, tập thể cơ quan ổn định, giữ vững đoàn kết thống nhất; vị thế, vai trò công tác dân tộc tiếp tục được nâng lên, góp phần cải thiện đời sống đồng bào các DTTS, ổn định KT-XH, an ninh chính trị và đảm bảo an sinh xã hội ở vùng dân tộc và miền núi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 điễn ra hết sức phức tạp đã làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy cơ quan UBDT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trên cơ sở Chương trình công tác toàn khóa và tình hình thực tiễn của Đảng bộ; Đảng ủy kịp thời ban hành Chương trình công tác; các kế hoạch về công tác tuyên giáo; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021…

Cùng với đó, Công đoàn UBDT luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ủy ban và của Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự quan tâm, phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan UBDT. Lực lượng đoàn viên công đoàn hầu hết có trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm công tác, có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức và kỷ luật cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao; hăng hái, nhiệt tình trong hoạt động đoàn thể.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBDT

Các điểm cầu tham dự Hội nghị

Tiếp tục những thành tích đã đạt được, năm 2022, UBDT tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án tổng thể và Chương trình MTQG; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án và Chương trình MTQG đảm bảo tiến độ, kế hoạch giải ngân và hiệu quả đầu tư; Thực hiện tốt 06 nhiệm vụ đã đăng ký trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hiện hành liên quan đến vùng DTTS và miền núi; Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong công tác phòng, chống Covid-19; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút, huy động các nguồn vốn ODA vay ưu đãi nước ngoài phục vụ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những sai phạm trong thực hiện chính sách dân tộc; Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Đồng tình, nhất trí cao với các báo cáo năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, các đại biểu dự Hội nghị bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của công tác dân tộc trong năm 2021, qua đó góp phần nâng cao vị thế của cơ quan UBDT. Đây là động lực, tiền đề cho việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc những năm tiếp theo, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG. Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã tập trung phân tích một số nội dung như: tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin; tiếp tục đổi mới mô hình giao ban tuần để các vụ, đơn vị nắm được tình hình triển khai, nhiệm vụ trọng tâm và có giải pháp kịp thời, phù hợp; điều chỉnh Quy chế làm việc để phù hợp với công tác chuyển đổi số, trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19; phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm cho các nội dung phối hợp với các bộ, ban, ngành để tăng cường hiệu quả công tác...

Ký kết giao ước thi đua giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh với Công đoàn cơ quan UBDT năm 2022

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các Vụ, đơn vị, của công tác Đảng và Công đoàn trong việc xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2021; những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu đã đưa ra tại Hội nghị.

Bày tỏ đồng tình với Nghị quyết của Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022: Các Vụ, đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ trên phương châm “Đổi mới, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tình đoàn kết gắn bó, phát huy dân chủ tối đa, phối hợp chặt chẽ”; Tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, các chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên và của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ trong bối cảnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của UBDT; Xây dựng, rà soát lại toàn hệ thống quy chế trong cơ quan UBDT để sửa đổi, bổ xung theo hướng phân cấp mạnh mẽ, rõ ràng, rõ chức năng nhiệm vụ, rõ người chủ trì, rõ người phối hợp và trách nhiệm của từng thành viên; Cán bộ, công nhân viên phải đổi mới về tư duy, thay đổi về biện pháp, phương pháp tham mưu, tự trau dồi, nâng cao trình độ; Xây dựng một tinh thần đại diện cho 54 dân tộc về tình đoàn kết, gắn bó, thương yêu và bổ xung cho nhau; Nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương; Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, nắm bắt tâm tư tình cảm, động viên, giải quyết những vấn đề khó khăn cho cán bộ, công nhân viên cơ quan UBDT…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan với tổ chức công đoàn năm 2022.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh vinh dự nhận các Kỷ niệm chương của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

Nhân dịp này, ông Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương” của Đảng ủy Khối cho Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh.

Đồng thời, tại Hội nghị, Lãnh đạo UBDT đã trao tặng danh hiệu cho 01 tập thể Lao động xuất sắc; 06 tập thể Lao động tiên tiến; 01 Bằng khen cho tập thể 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trao tặng danh hiệu cho 01 tập thể Lao động xuất sắc; 06 tập thể Lao động tiên tiến; 01 Bằng khen cho tập thể 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 02 cá nhân