Ủy ban Dân tộc tổ chức Tọa đàm tham gia ý kiến vào dự thảo giải nghĩa 11 mục từ phục vụ Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội

03:32 PM 04/06/2019 |   Lượt xem: 4719 |   In bài viết | 

TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng KH&CN của UBDT chủ trì buổi tọa đàm

Tham dự tọa đàm có các thành viên Hội đồng nghiên cứu Đề tài trọng điểm cấp Bộ “Từ điển về lĩnh vực công tác dân tộc ở Việt Nam”; các nhà khoa học, nghiên cứu; thành viên Hội đồng KH&CN của UBDT và lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng nhấn mạnh: Bên cạnh việc xây dựng và triển khai những chính sách dân tộc cụ thể, việc triển khai xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH cũng như chuẩn bị xây dựng Luật Hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi, Chiến lược Công tác dân tộc cho giai đoạn mới cần có sự thống nhất trong công tác giải nghĩa các nội dung mục từ của công tác dân tộc. Trong danh mục các mục từ của Đề tài “Từ điển về lĩnh vực công tác dân tộc ở Việt Nam”, UBDT đã lựa chọn 11 mục từ quan trọng cần tập trung hoàn thiện công tác giải nghĩa để phục vụ cho công tác xây dựng các đề án, chính sách. Công tác giải nghĩa đòi hỏi phải có chuyên môn sâu, am hiểu về lĩnh vực và nhiều công phu chuẩn bị, dựa trên cơ sở luận cứ, lý thuyết giải nghĩa rõ ràng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi sự tham gia, vào cuộc tích cực của các nhà khoa học, từ điển học cũng như cán bộ làm công tác dân tộc.

PGS.TS Lại Văn Hùng, nguyên Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa toàn thư Việt Nam trao đổi tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, PGS.TS Lại Văn Hùng, nguyên Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa toàn thư Việt Nam, chủ nhiệm đề tài đã trình bầy những nội dung triển khai chính, những thuận lợi, khó khăn và các kết quả nghiên cứu đạt được của đề tài. Trong đó tập trung vào công tác giải nghĩa 11 mục từ quan trọng, cấp bách cho việc triển khai xây dựng chính sách.

Góp ý tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự đã thảo luận, phân tích để làm rõ nguyên tắc, phạm vi, nội hàm, chủ thể, từ đó cùng đưa ra các nội dung thống nhất cho việc giải nghĩa các mục từ của công tác dân tộc.

Kết luận buổi tọa đàm, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và tâm huyết của các nhà khoa học trong việc giải nghĩa các mục từ quan trọng, cốt lõi về công tác dân tộc. Để làm tốt nhiệm vụ này cần sự tương tác rất chặt chẽ giữa các chuyên gia từ điền học với các nhà dân tộc học, cán bộ làm công tác dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị tiếp tục hoàn thiện công tác giải nghĩa 11 mục từ theo các nội dung góp ý, thảo luận. Sau khi hoàn thiện, đề nghị thường trực Hội đồng KH&CN của UBDT xin ý kiến của toàn thể thành viên Hội đồng, trước khi báo cáo Lãnh đạo Ủy ban về các kết quả, nội dung nghiên cứu.