05:47 PM 02/10/2015  Lượt xem: 2155
Người dân làng Klot, xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai rất yêu thương và kính phục ông Drung Yuir (ảnh) bởi ông đã góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho dân làng.

 05:47 PM 02/10/2015  Lượt xem: 3171
Già làng Bhríu Pố, thôn A Rớh, xã Lăng, huyện Tây Giang (Quảng Nam) không những tận tụy với việc của cộng đồng mà còn giỏi làm kinh tế từ cây dược liệu.

 05:47 PM 02/10/2015  Lượt xem: 2546
Bà Hứa Thị Xuân, dân tộc Tày, xóm Nà Chia, xã Lương Can, huyện Thông Nông (Cao Bằng) là một cán bộ cơ sở tâm huyết với công tác mặt trận ở địa phương.

 05:16 PM 02/10/2015  Lượt xem: 0
Người dân làng Klot, xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai rất yêu quý và kính trọng ông Drung Yuir, bởi ông đã góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho dân làng.

 03:22 AM 24/09/2015  Lượt xem: 2320
Chị H’Bin Niê ở buôn Trinh 4, xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) luôn năng nổ, đi đầu trong các phong trào xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

 02:51 AM 22/09/2015  Lượt xem: 2435
Người dân làng Klot, xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai rất yêu thương và kính phục ông Drung Yuir (ảnh) bởi ông đã góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho dân làng.  

 09:55 AM 17/09/2015  Lượt xem: 2740
Người dân làng Klot, xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai rất yêu quý và kính trọng ông Drung Yuir, bởi ông đã góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho dân làng.  

 02:03 AM 07/09/2015  Lượt xem: 2240
Già làng Bhríu Pố, thôn A Rớh, xã Lăng, huyện Tây Giang (Quảng Nam) không những tận tụy với việc của cộng đồng mà còn giỏi làm kinh tế từ cây dược liệu.

 04:27 AM 25/08/2015  Lượt xem: 2493
Bà Hứa Thị Xuân, dân tộc Tày, xóm Nà Chia, xã Lương Can, huyện Thông Nông (Cao Bằng) là một cán bộ cơ sở tâm huyết với công tác mặt trận ở địa phương.