Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La

08:16 AM 05/04/2016 |   Lượt xem: 3230 |   In bài viết | 

Thừa ủy quyền Lãnh đạo UBDT, đ/c Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trao đầu sách pháp luật cho xã Hồng Ngài.

Hội nghị do đồng chí Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - UBDT chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Bắc Yên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật của UBDT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp của tỉnh giới thiệu những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về lĩnh vực công tác dân tộc, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các báo cáo viên cũng giải đáp những vấn đề quan tâm của các đại biểu về các chuyên đề nêu trên.

Với các kiến thức được trang bị tại Hội nghị, các đại biểu đã hiểu rõ hơn các chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, khi trở về địa phương sẽ trở thành báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân trên địa bàn huyện, từng bước đưa pháp luật vào cuộc sống.

Nằm trong khuôn khổ chương trình công tác tại Sơn La, ngày 25/3, tại UBND xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, Vụ Pháp chế phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Bắc Yên tổ chức ra mắt Câu lạc bộ pháp luật. Thành phần Câu lạc bộ gồm: Đại diện chính quyền, Tư pháp, Công an, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cấp xã và đại diện một số tổ chức, đoàn thể ở thôn, bản, người có uy tín xã Hồng Ngài. Tại Lễ ra mắt, đồng chí Phan Hồng Thủy đã trao 17 đầu sách pháp luật cho Câu lạc bộ pháp luật xã Hồng Ngài.

Trong thời gian tới, các hoạt động sinh hoạt của Câu lạc bộ sẽ hướng tới việc nâng cao hiểu biết pháp luật, gây dựng lòng tin, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật của người dân.

Văn Giang