Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Gia Lai

10:00 PM 16/05/2019 |   Lượt xem: 522 |   In bài viết | 

Đồng chí Lý Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đồng chí Huỳnh Kim Đồng - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai, đồng chí Y Wơn Bkrông - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Hà Hồng Duy - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, đồng chí Dương Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai cùng 100 đại biểu đến từ Trường Chính trị tỉnh, đại diện Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp một số huyện của tỉnh Gia Lai; Bí thư Chi bộ, trưởng thôn/bản, người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo vùng DTTS và miền núi của 03 huyện: Đắk Đoa, Ia Grai, Chư Păh.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lý Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế khẳng định công tác PBGDPL được Đảng ta xác định là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; là nhiệm vụ rất quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện bằng nhiều chủ trương, chính sách. Trong đó, có Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”. Trong năm 2019, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBDT ngày 13/3/2019 để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp PBGDPL tại Đề án 1163.

Tại Hội thảo, các đại biểu đến từ Ban Dân tộc các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Sở Tư pháp và Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp một số huyện của tỉnh Gia Lai đã trình bày 10 báo cáo tham luận và phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận. Các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương về một số vấn đề cơ bản, cần lưu ý, nhất là những kỹ năng đặc thù trong công tác PBGDPL cho đồng bào DTTS nói chung và tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk nói riêng, đảm bảo công tác được triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa của các dân tộc, của vùng miền, địa phương.  Trong đó, các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận tập trung về một số nội dung như: Kinh nghiệm về kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng PBGDPL và lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, tập quán, văn hóa truyền thống các dân tộc; kinh nghiệm phối hợp, xã hội hóa và lồng ghép nguồn lực triển khai thực hiện công tác PBGDPL giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; trao đổi về nhu cầu, nguyện vọng và trách nhiệm của đối tượng thụ hưởng trong công tác PBGDPL; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong công tác PBGDPL đối với người DTTS.

Quang cảnh Hội thảo

Kết luận Hội thảo, đồng chí Lý Anh Tuấn cho rằng các tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề về kết quả, kinh nghiệm, nhất là việc lựa chọn nội dung, hình thức và các mô hình hiệu quả, phù hợp. Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp PBGDPL tại Đề án 1163, đòi hỏi phải có sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của các ngành, các cấp, nhất là chính quyền các địa phương và sự nỗ lực của đồng bào các DTTS. Do đó, Ủy ban Dân tộc rất mong các đại biểu tham dự Hội thảo tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay, phù hợp với đặc điểm, tập quán, văn hóa của người DTTS; đồng thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho đồng bào DTTS.

Vừ Bá Thông