Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

10:27 AM 13/11/2010 |   Lượt xem: 2245 |   In bài viết | 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Hùng nhấn mạnh, tại Hội nghị này, chúng ta cần đánh giá sâu những mặt đã làm được cả về phong trào, nội dung, chỉ ra được những cách làm hay của các tập thể, cá nhân và cả những yếu kém trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Chúng ta cần rà soát, đánh giá một các nghiêm túc nhằm rút ra bài học kinh nghiệm việc thực hiện Cuộc vận động…

Qua Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 11-HD/TTVH, ngày 6/12/2006 của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Cuộc vận động, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Trưởng ban và các thành viên được phân công phụ trách, theo dõi các chi bộ. Ban Chỉ đạo đã tổ chức Lễ phát động và tổ chức Hội nghị quán triệt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” trong toàn Đảng bộ, đồng thời hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế của đơn vị mình và tổ chức thực hiện Cuộc vận động gắn liền với việc học tập Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ X, các nghị quyết Trung ương 4,5… Qua Cuộc vận động, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức được ý nghĩa lớn lao của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh để phấn đấu, làm theo bằng những việc làm cụ thể. Mặt khác, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ.

Sau 4 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động, đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, mỗi cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng qua việc thực hiện các tiêu chí đạo đức đề ra. Đặc biệt là việc thực hiện tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe… được quy định cụ thể; cán bộ, đảng viên đã có ý thức tự giác trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những biểu hiện tiêu cực. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn. Bất kỳ ở cương vị công tác nào, mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch làm việc khoa học để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian, ngân sách; thường xuyên đổi mới phong cách, lề lối làm việc thân thiện, cởi mở hơn khi tiếp xúc với công dân và khách tới liên hệ công tác; cải cách thủ tục hành chính nhanh, gọn, hiệu quả, tránh phiền hà, xây dựng công sở văn hóa; mỗi cán bộ, đảng viên luôn rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ một cách chí công vô tư, không quản ngại khó khăn gian khổ, thường xuyên đi công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nắm tình hình thực tế phục vụ cho việc tham mưu, đề xuất các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Trong thời gian tới, để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, các cấp ủy Đảng cần nắm chắc và thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với cơ quan, đơn vị. Có các hình thức phù hợp, phong phú, dễ tiếp thu và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên được học tập về tư tưởng của Bác một các thường xuyên, có hiệu quả; kết hợp với việc học tập về tư tưởng của Bác với việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác một các cụ thể, phù hợp với đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chú trọng công tác tuyên truyền, nêu gương điển hình tiên tiến từ mỗi chi bộ, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, sơ tổng kết.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT đã đánh giá cao kết quả 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới từng chi bộ, tổ chức phải xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình và chỉ ra một số chỉ tiêu cụ thể để thực hiện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, phải nhân rộng các điển hình tiên tiến và kịp thời uốn nắn sai xót và phải duy trì đều đặn Cuộc vận động. Nêu cao hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Đẩy mạnh hơn phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  trong toàn Đảng bộ cơ quan UBDT.

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy đã trao Giấy khen cho 4 chi bộ trực thuộc và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nguyễn Văn Phong