Học viện Dân tộc sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

04:42 PM 14/10/2020 |   Lượt xem: 2310 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự thảo Báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2020 của HVDT cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban, tập thể lãnh đạo Học viện đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao. Trong đó tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án: “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” và “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS) trong thời kỳ mới”. Công tác bồi dưỡng hệ dự bị đại học đã được triển khai xây dựng hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến (online); tổ chức, triển khai tuyển sinh tại một số tỉnh miền núi phía Bắc; hoàn thiện công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh hệ dự bị đại học của HVDT năm học 2020-2021 từ ngày 26/10/2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, HVDT tham gia xây dựng Dự án 5: “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” và đã hoàn thiện dự thảo nội dung Tiểu dự án 1, hợp phần: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng DTTS và miền núi.

Cũng trong 9 tháng qua, Tạp chí Nghiên cứu dân tộc đã xuất bản được 03 số; công tác triển khai xây dựng trụ sở HVDT được Ban Lãnh đạo Học viện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng, đào tạo, khảo thí đảm bảo chất lượng; công tác khoa học, hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; công tác chính trị, học sinh sinh viên; công tác cải cách hành chính… được triển khai thực hiện quyết liệt đảm bảo kết quả theo kế hoạch đề ra.

Ông Bế Trung Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng HVDT phát biểu tại Hội nghị

Ông Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT phát biểu tại Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, trong 3 tháng cuối năm 2020, HVDT định hướng tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức triển khai biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng; tổ chức triển khai các Đề án; tổ chức tốt công tác đào tạo hệ dự bị đại học; tổ chức quản lý nghiệm thu đề tài các cấp; tiếp tục xuất bản số tiếp theo của Tạp chí Nghiên cứu dân tộc…

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trực thuộc HVDT (khối đào tạo, khối tổng hợp, khối bồi dưỡng…) đã tham gia bổ sung một số ý kiến, góp phần hoàn thiện dự thảo báo cáo 9 tháng đầu năm, đồng thời phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong 3 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải ghi nhận những kết quả của tập thể HVDT đã đạt được trong 9 tháng đầu năm. Trong thời gian tới, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu: HVDT cần tập trung chính vào việc dạy và học, trong báo cáo sơ kết cần tập trung đánh giá, kiểm điểm nhiệm vụ cốt lõi này. Xung quanh những vướng mắc, tồn đọng liên quan đến triển khai Quyết định 771/QĐ-TTg, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu HVDT phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Vụ Kế hoạch Tài chính để tháo gỡ; Ban Lãnh đạo Học viện cần thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Ủy ban để định hướng, triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển của HVDT, về chương trình tuyển sinh, đào tạo.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải yêu cầu Ban Lãnh đạo Học viện cần phối hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT quyết liệt triển khai có hiệu quả hơn về công tác hành chính, báo cáo, tổ chức nhân sự, về tài chính, về cơ sở vật chất Học viện; Hội đồng Học viện cần tăng cường hơn nữa sự tham gia giám sát, đánh giá toàn bộ mọi công việc của HVDT.

Gửi gắm niềm tin tới toàn thể Ban Lãnh đạo và tập thể công chức, viên chức, người lao động Học viện, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải mong muốn HVDT nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, đưa Học viện ngày càng phát triển.

Xuân Thường