Hội nghị tập huấn Hướng dẫn lập hồ sơ, chỉnh lý hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

11:20 AM 27/11/2019 |   Lượt xem: 733 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Thời gian qua, công tác lập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan đã được triển khai đến các vụ, đơn vị của UBDT để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; ý thức của một số công chức, viên chức, người lao động về lập hồ sơ công việc chưa cao; gây khó khăn cho việc tổ chức khoa học các tài liệu và chỉnh lý tài liệu của cơ quan UBDT; việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác lưu trữ hiện nay.

Để công tác lập hồ sơ, chỉnh lý hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ được kịp thời nhằm bảo vệ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, đảm bảo thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư - lưu trữ của UBDT giai đoạn 2018-2022”. Hội nghị tập huấn là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong UBDT có được kỹ năng lập, giao nộp và chỉnh lý hồ sơ tài liệu theo đúng quy định hiện hành.

TS. Nguyễn Thị Chinh, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là báo cáo viên tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Ngô Quang Hải, Phó chánh Văn phòng Ủy ban đề nghị các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị nghiêm túc tiếp thu các thông tin của báo cáo viên; nghiên cứu kỹ các tài liệu; chủ động trao đổi, thảo luận những nội dung còn vướng mắc tại đơn vị. Để từ đó nắm vững các kỹ năng, kiến thức được trang bị nhằm triển khai có hiệu quả công tác lập, chỉnh lý và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ tại các đơn vị và của Ủy ban; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hành chính của cơ quan UBDT.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe TS. Nguyễn Thị Chinh (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) phổ biến một số nội dung về các văn bản, quy định về công tác lưu trữ và trao đổi, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác lưu trữ. Trong chương trình tập huấn, các vụ, đơn vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp tại phòng làm việc về các nội dung, thao tác nghiệp vụ theo kế hoạch.