Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh làm việc với Tạp chí Dân tộc

08:16 AM 14/04/2021 |   Lượt xem: 539 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì buổi làm việc

Báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc cho biết: trong quý I/2021, Tạp chí Dân tộc đã phát hành 03 số Tạp chí với số lượng 15.420 cuốn, đạt 100% kế hoạch được giao với số lượng 68 tin, bài; 132 ảnh. Tạp chí được chuyển tới Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi. 

Nội dung của Tạp chí Dân tộc luôn bám sát tình hình đất nước, vùng dân tộc, miền núi, lĩnh vực công tác dân tộc, sự chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Lãnh đạo Ủy ban; tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBDT; đấu tranh, phản bác kịp thời những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc…

Quý II và những tháng cuối năm 2021, Tạp chí Dân tộc tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch xuất bản ấn phẩm. Triển khai một số chuyên đề nghiên cứu lý luận các vấn đề liên quan đến vùng dân tộc thiểu số, miền núi để tiếp tục nâng cao chất lượng ấn phẩm. Chủ động bám sát cơ sở, tổng kết thực tiễn, phản biện xã hội về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Phản ánh các mô hình tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Tạp chí Dân tộc đạt được trong quý I/2021. Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị trong thời gian tới, Tạp chí Dân tộc cần bám sát tình hình nhiệm vụ trọng tâm của UBDT để xây dựng nhiệm vụ quý II và những tháng cuối năm; tăng cường phối hợp với các vụ, đơn vị để triển khai các nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc định hướng thông tin của UBDT về công tác tuyên truyền năm 2021.

(baodantoc.vn)