08:13 AM 26/08/2016  Lượt xem: 2063
Ngày 22/8/2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 32, 33 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 34 năm 2016. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Đinh Quế Hải, Lê Sơn Hải, Phan Văn Hùng; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch – Tài chính, Tổng hợp và Chánh Văn phòng Ủy ban.

 01:51 PM 21/07/2016  Lượt xem: 2158
Ngày 18/7/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 28 (từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2016) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 29. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch – Tài chính, Tổng hợp và Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.

 02:40 PM 06/07/2016  Lượt xem: 7103
Ngày 04/7/2016, được sự ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 26 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 27 (từ ngày 27/6 đến 01/7/2016).Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Đinh Quế Hải; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp và lãnh đạo Văn phòng.

 02:18 PM 01/07/2016  Lượt xem: 92203
Ngày 28/6/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì họp về việc tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên mức 1.210.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 01/5/2016. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ, Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.

 02:18 PM 01/07/2016  Lượt xem: 12935
Ngày 27/6/2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT cơ quan UBDT chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 trong hoạt động ứng dụng CNTT của UBDT.

 04:14 PM 22/06/2016  Lượt xem: 4012
Ngày 20/6/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 24 (từ ngày 13/6/2016 đến ngày 17/6/2016) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 25 của tháng 6/2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Đinh Quế Hải và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp.

 10:04 AM 20/06/2016  Lượt xem: 3293
Ngày 15/6/2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã làm việc với Vụ Tuyên truyền về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tuyên truyền và đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.