04:04 PM 01/06/2016  Lượt xem: 2520
Ngày 30/5/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Đỗ Văn Chiến đã chủ trì hội ý công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban (LĐUB) tuần thứ 21. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng, Sơn Phước Hoan, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Đinh Quế Hải và Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức Cán bộ và Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.

 04:03 PM 01/06/2016  Lượt xem: 18
Ngày 26/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã cùng Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban và Chủ tịch Công đoàn Ủy ban đồng chủ trì Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) Ủy ban Dân tôc năm 2016.

 11:03 AM 24/05/2016  Lượt xem: 20033
Ngày 20/5/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì họp Lãnh đạo Ủy ban nghe Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo kết quả rà soát tình hình triển khai xây dựng các Đề án, chính sách của Ủy ban Dân tộc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2016.

 09:00 AM 19/05/2016  Lượt xem: 3614
Ngày 16/5/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 19. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hà Hùng, Sơn Phước Hoan, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Đinh Quế Hải (vắng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị) và đại diện Lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp và Văn phòng Ủy ban.

 09:00 AM 19/05/2016  Lượt xem: 10589
Thực hiện Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành thứ 17, 18 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 19 năm 2016 (thông báo số 40/TB-UBDT), ngày 12 tháng 5 năm 2016 tại trụ sở UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn triển khai thực hiện nội dung xây dựng và thực hiện “Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức theo 4 nhóm đối tượng” tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chương trình). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính và Trường Cán bộ dân tộc.

 08:56 AM 11/05/2016  Lượt xem: 1442
Ngày 09/5/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 17, 18. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban: Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng, Sơn Phước Hoan, Phan Văn Hùng, Lê Sơn hải, Đinh Quế Hải và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Kế hoạch – Tài chính, Tổng hợp.

 04:04 PM 27/04/2016  Lượt xem: 1303
Ngày 22/4, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp về giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc” thuộc Chương trình CTDT/16-20.