02:18 PM 01/07/2016  Lượt xem: 13260
Ngày 27/6/2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT cơ quan UBDT chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 trong hoạt động ứng dụng CNTT của UBDT.

 04:14 PM 22/06/2016  Lượt xem: 4231
Ngày 20/6/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 24 (từ ngày 13/6/2016 đến ngày 17/6/2016) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 25 của tháng 6/2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Đinh Quế Hải và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp.

 10:04 AM 20/06/2016  Lượt xem: 3515
Ngày 15/6/2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã làm việc với Vụ Tuyên truyền về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tuyên truyền và đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.

 09:26 AM 15/06/2016  Lượt xem: 4221
Ngày 13/6/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 23 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 24 tháng 6 năm 2016. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch – Tài chính, Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban, Tổ chức cán bộ.

 03:49 PM 08/06/2016  Lượt xem: 4508
Ngày 06/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm kết quả công tác tháng 5 và triển khai kế hoạch công tác tháng 6 năm 2016. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban (Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh tham gia họp trực tuyến).

 03:26 PM 06/06/2016  Lượt xem: 8142
Thực hiện Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 21 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 22 (thông báo số 46/TB-UBDT), ngày 01/6, tại trụ sở UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp về chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập Học viên Dân tộc theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ (Thông báo số 102/TB-VPCP, ngày 26/5/2016).

 04:04 PM 01/06/2016  Lượt xem: 3080
Ngày 30/5/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Đỗ Văn Chiến đã chủ trì hội ý công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban (LĐUB) tuần thứ 21. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng, Sơn Phước Hoan, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Đinh Quế Hải và Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức Cán bộ và Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.